Grzegorz Andrzej Niski

Grzegorz Andrzej Niski

Okręg wyborczy nr 39 (Koszalin)

Kandydat Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

 


Urodził się w 1949 roku w Lidzbarku Warmińskim.

W 1972 ukończył studia na Wydziale Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, a w 1981 - studia na kierunku dowódczym w Akademii Sztabu Generalnego w Warszawie. Ukończył także studium przygotowania pedagogicznego na Politechnice Koszalińskiej.

Pełnił różne funkcje dowódcze w jednostkach wojskowych, był wykładowcą w Katedrze Taktyki Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie. Wykładał także, jako starszy wykładowca, taktykę wojsk obrony przeciwlotniczej w Centrum Szkolenia Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie. Po odejściu do rezerwy w 1997 prowadził samodzielną działalność gospodarczą.

Był członkiem Rady Osiedla "Bukowe" w Koszalinie.

Jest wiceprzewodniczącym Oddziału Koszalińskiego Stowarzyszenia Pomorza Środkowego "Integracja dla rozwoju" oraz członkiem zarządu Bałtyckiego Towarzystwa Polska-Skandynawia. Należy do Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy WP.

Od 1973 do jej rozwiązania był członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Należy do Unii Pracy, pełni funkcję przewodniczącego Zachodniopomorskiej Rady Wojewódzkiej tej partii.

Żonaty, ma dwoje dzieci.


Członek: Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego (o komisji)

Komisji Ochrony Środowiska (o komisji)

Członek Klubu Senackiego Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy "Lewica Razem" (o klubie)

Oświadczenia senatorskie     rejestr korzyści