Teresa Liszcz

Teresa Liszcz

Okręg wyborczy nr 6 (Lublin)

Kandydatka Komitetu Wyborczego Wyborców - Blok Senat 2001

Posłanka na Sejm RP X, I i III kadencji


Urodziła się w 1945 w Choinach, w województwie lubelskim.

W 1968 ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 1970, po aplikacji, złożyła egzamin sędziowski. W 1974 uzyskała stopień doktora nauk prawnych w zakresie prawa pracy na UMCS, a w 1988 - doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa pracy na Uniwersytecie Łódzkim.

Od 1992 jest profesorem nadzwyczajnym na UMCS, kierownikiem Zakładu Prawa Pracy. Ma w swoim dorobku około 150 prac naukowych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w tym 10 książek.

W 1991 była sekretarzem stanu ds. społeczno-ekonomicznych i spraw wsi w Kancelarii Prezydenta RP, w latach 1994-1997 zaś - doradcą prezesa Najwyższej Izby Kontroli i członkiem Kolegium NIK.

Jest członkinią Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, Lubelskiego Towarzystwa Naukowego i Lubelskiego Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt.

Od 1968 do 1980 należała do Związku Nauczycielstwa Polskiego. Od 1980 jest członkinią NSZZ "Solidarność". Pełniła funkcję przewodniczącej Komitetu Założycielskiego "Solidarności" na Wydziale Prawa i Administracji UMCS. W latach 1980-1981 była ekspertem Zarządu Regionu Środkowo-wschodniego NSZZ "Solidarność". Zarówno w ZNP, jak i w "Solidarności" pełniła funkcję społecznego radcy prawnego pracowników.

W Sejmie X kadencji była członkinią komisji: Konstytucyjnej, Kultury i Środków Przekazu oraz Edukacji, Nauki i Postępu Technicznego. Przewodniczyła Komisji Ustawodawczej Sejmu I kadencji, pracowała także w Komisji Polityki Społecznej oraz Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego. Podczas III kadencji Sejmu należała do Komisji Polityki Społecznej oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, z ramienia Sejmu wchodziła w skład Krajowej Rady Sądownictwa.

W latach 1977-1989 jako szeregowy członek należała do Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. Po wyborze na posła w 1989 z listy koalicyjno-rządowej (w pierwszej turze dzięki poparciu "Solidarności") została członkinią Naczelnego Komitetu i wiceprzewodniczącą klubu parlamentarnego tej partii. Od 1990 do 1994 była członkiem założycielem Porozumienia Centrum. Od 1999 w następstwie połączenia Porozumienia Centrum i Partii Chrześcijańskich Demokratów została członkinią Porozumienia Polskich Chrześcijańskich Demokratów.

Mężatka.


Przewodnicząca Komisji Ustawodawstwa i Praworządności (o komisji)

Członkini Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (o komisji)

Członkini Klubu Senatorskiego "Blok Senat 2001" (o klubie)

Oświadczenia senatorskie     rejestr korzyści