Marian Piotr Lewicki

Marian Piotr Lewicki

Okręg wyborczy nr 1 (Legnica)

Kandydat Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

 


Urodził się w 1951 roku w Obrotach, w powiecie kołobrzeskim, w rodzinie chłopskiej.

Od 1953 po śmierci matki przebywał w państwowych placówkach opiekuńczych.

W 1970 ukończył technikum energetyczne we Wrocławiu, a w 1986 - studia na Wydziale Elektrycznym Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze, uzyskując dyplom inżyniera elektryka. Uzupełniał wykształcenie, kończąc m.in. w 1997 studia podyplomowe w zakresie zarządzania finansami w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu i w 1998 zarządzania przedsiębiorstwem we Wrocławskiej Szkole Zarządzania.

Pracę zawodową rozpoczął w 1970 w Zakładzie Energetycznym Wałbrzych jako monter linii energetycznych wysokich napięć. W 1972 związał się zawodowo z zagłębiem miedziowym i podjął pracę w ówczesnym Kombinacie Górniczo-Hutniczym Miedzi w Lubinie. Brał udział, jako kierownik oddziału elektrycznego, w budowie kopalni "Rudna" - największej kopalni w zagłębiu miedziowym.

Uczestniczył w życiu społecznym m.in. jako wiceprzewodniczący (w latach 1987-1991) Rady Pracowniczej, a także doradca Związku Zawodowego Górników w ZG "Rudna". Od 1991 włączył się w prace restrukturyzacyjne w KGHM Polska Miedź SA. Od 1996 jest prezesem w spółce prawa handlowego FOSROC-KSANTE spółka z o.o. (z udziałem KGHM Polska Miedź SA i FOSROC Poland).

Od 1993 należy do Unii Pracy. Jest członkiem Krajowego Komitetu Wykonawczego oraz przewodniczącym Rady Dolnośląskiej tej partii.

Żonaty, ma troje dzieci.


Zastępca przewodniczącego Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury (o komisji)

Członek Komisji Ochrony Środowiska (o komisji)

Zastępca przewodniczącego Klubu Senackiego Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy "Lewica Razem"(o klubie)

Oświadczenia senatorskie     rejestr korzyści