Włodzimierz Łęcki

Włodzimierz Łęcki

Okręg wyborczy nr 38 (Poznań)

Kandydat Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Sojuszu Lewicy Demokratycznej - Unii Pracy

 


Urodził się w 1937 roku w Poznaniu.

W 1961 ukończył studia na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Poznańskiej oraz w 1969 - studia podyplomowe z zakresu trwałości budowli na Politechnice Wrocławskiej. Stopień doktora uzyskał w 1970 na Politechnice Poznańskiej.

Po ukończeniu studiów został asystentem w Katedrze Budownictwa Lądowego Politechniki Poznańskiej. W 1965 przeszedł do pracy w nowo utworzonej Katedrze Mechaniki Budowli i Budownictwa Rolniczego na Oddziale Melioracji Wodnych ówczesnej Wyższej Szkoły Rolniczej, gdzie pracował do 1990. W marcu 1990 powołany został na stanowisko wicewojewody poznańskiego, a w październiku tego samego roku - wojewody poznańskiego. Funkcję tę piastował do listopada 1997, współpracując kolejno z siedmioma premierami. W latach 1998-2001 pracował w Poznańskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego "Jedynka Poznań" SA na stanowisku dyrektora ds. marketingu.

Opublikował ponad 50 artykułów w prasie naukowej i naukowo-technicznej oraz wydał 6 skryptów i książek z dziedziny korozji betonów, trwałości budowli, materiałów budowlanych i budownictwa rolniczego.

Należy do Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodno-Melioracyjnych, w którym jest rzeczoznawcą w zakresie ochrony budowli przed korozją.

Związany z turystyką i krajoznawstwem, od 1952 należy do PTTK, był długoletnim członkiem jego zarządu głównego. Czwartą kadencję przewodniczy Komisji Krajoznawczej ZG PTTK. Ma szereg uprawnień turystycznych. Jest autorem i współautorem ponad 50 książek (m.in. "Słownik krajoznawczy Wielkopolski", "Poznań od A do Z", "Kanon krajoznawczy Polski", "Wielkopolska").

Bezpartyjny.

Żonaty, ma troje dzieci.


Członek: Komisji Ochrony Środowiska (o komisji)

Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury (o komisji)

Członek Klubu Senackiego Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy "Lewica Razem" (o klubie)

Oświadczenia senatorskie     rejestr korzyści