Olga Teresa Krzyżanowska

Olga Teresa Krzyżanowska

Zmarła 22 czerwca 2018 r.

Okręg wyborczy nr 24 (Gdańsk)

Kandydatka Komitetu Wyborczego Wyborców - Blok Senat 2001

Poseł na Sejm X, I, II i III kadencji


Urodziła się w 1929 roku w Warszawie. W czasie okupacji należała do "Szarych Szeregów", została odznaczona Krzyżem Walecznych.

W 1952 roku ukończyła studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Gdańsku.

Jest specjalistą chorób wewnętrznych i zawodowych. W latach 1952-1962 pracowała w szpitalu powiatowym w Pucku, szpitalu wojewódzkim w Gdańsku, Akademii Medycznej w Gdańsku. W latach 1962-1989 była kierownikiem Wojewódzkiej Przychodni Przemysłowej w Gdańsku.

Od 1989 do 2001 była posłanką na Sejm RP. W X kadencji Sejmu pełniła funkcję wicemarszałka. W I kadencji Sejmu była przewodniczącą Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich, w II kadencji została ponownie wicemarszałkiem Sejmu. W III kadencji przewodniczyła Komisji Etyki Poselskiej i była wiceprzewodniczącą Komisji Spraw Zagranicznych.

Od 1980 była członkinią NSZZ "Solidarność", w latach 1980-1989 - Krajowej Komisji Zdrowia NSZZ "Solidarność".

Była członkinią Unii Demokratycznej, obecnie - Unii Wolności.

Mężatka, ma córkę.


Członkini: Komisji Emigracji i Polaków za Granicą (o komisji)

Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia (o komisji)

Wiceprzewodnicząca Koła Senackiego demokraci.pl (o kole)

Oświadczenia senatorskie     rejestr korzyści