Aleksandra Koszada

Aleksandra Koszada

Okręg wyborczy nr 11 (Sieradz)

Kandydatka Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

 


Urodziła się w 1949 roku w Kutnie.

Studiowała na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Łódzkiego.

Od 1973 pracuje w Zakładach Podzespołów Radiowych "Miflex" SA w Kutnie na stanowisku technologa. Obecnie jest zastępczynią kierownika wydziału produkcyjnego - kieruje grupą około 200 osób.

W latach 1990-2001 była radną I, II i III kadencji Rady Miejskiej w Kutnie, w ostatniej kadencji - jej przewodniczącą.

Działa w Kutnowskim Komitecie Obrony Bezrobotnych, a także w stowarzyszeniu "Ruch Społeczny Radość Macierzyństwa".

Od 1978 należała do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Była w gronie członków założycieli Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej, zasiadała w Radzie Naczelnej tej partii. Należy do Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Jest członkinią Rady Krajowej i przewodniczącą Rady Miejskiej tej partii w Kutnie.

Mężatka, ma dwoje dzieci.


Zastępczyni przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (o komisji)

Członkini Komisji Ustawodawstwa i Praworządności (o komisji)

Zastępczyni przewodniczącego Klubu Senackiego Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy "Lewica Razem"(o klubie)

Oświadczenia senatorskie     rejestr korzyści