Zdzisław Jarmużek

Zdzisław Jarmużek

Okręg wyborczy nr 8 (Zielona Góra)

Kandydat Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

Senator III i IV kadencji Senatu RP


Urodził się w 1934 roku we wsi Kalwy w rodzinie chłopskiej.

W 1953 ukończył gimnazjum i liceum w Nowym Tomyślu, a w 1961 studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Łodzi. W 1972 uzyskał stopień doktora nauk medycznych w Akademii Medycznej w Poznaniu.

Pracę lekarza rozpoczął w szpitalu psychiatrycznym w Ciborzu, a od 1993 kontynuował ją w szpitalu psychiatrycznym w Międzyrzeczu Wielkopolskim. Tu zdobył I i II stopień specjalizacji z psychiatrii oraz z medycyny społecznej i organizacji ochrony zdrowia. W latach 1974-1990 był dyrektorem szpitali psychiatrycznych w Ciborzu i Międzyrzeczu oraz wojewódzkim specjalistą w dziedzinie psychiatrii.

W Senacie III kadencji był zastępcą przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, a także członkiem Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia. W Senacie IV kadencji pracował w komisjach: Regulaminowej i Spraw Senatorskich oraz Ustawodawczej.

Należy do Polskiego Związku Łowieckiego.

Jest członkiem Sojuszu Lewicy Demokratycznej, zasiada w Radzie Krajowej tej partii.

Żonaty, ma dwóch synów.


Członek: Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (o komisji)

Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia (o komisji)

Członek Klubu Senackiego Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy "Lewica Razem" (o klubie)

Oświadczenia senatorskie     rejestr korzyści