Mieczysław Janowski

Mieczysław Janowski

Mandat wygasł 13.06.2004 r. w związku z wyborem na posła do Parlamentu Europejskiego

Okręg wyborczy nr 22 (Rzeszów)

Kandydat Komitetu Wyborczego Wyborców - Blok Senat 2001

Senator IV kadencji Senatu RP


Urodził się w 1947 roku w Zduńskiej Woli w rodzinie robotniczej.

W 1972 ukończył studia na Wydziale Mechanicznym, Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. W tym samym roku rozpoczął pracę w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego "PZL Rzeszów". Od 1973 pracował jako nauczyciel akademicki w Politechnice Rzeszowskiej. W 1980 uzyskał stopień doktora nauk technicznych.

W 1990 został wybrany do Rady Miasta Rzeszowa. W latach 1991-1999 sprawował urząd prezydenta Rzeszowa. W tym czasie zasiadał także w zarządzie Związku Miast Polskich. Od 1994 przez cztery lata był delegatem do Izby Lokalnej Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy w Strasburgu. W latach 1995-1997 był członkiem Komitetu Badań Naukowych. Jest współzałożycielem stowarzyszenia samorządowego Liga Krajowa, pełni w nim funkcję wiceprzewodniczącego. Jest jednym z założycieli Fundacji Rozwoju Ośrodka Akademickiego w Rzeszowie, która przyczyniła się do utworzenia Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Należy do Akcji Katolickiej, Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Jest społecznym prezesem Fundacji Szkolnictwa Muzycznego w Rzeszowie.

W Senacie IV kadencji pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, był członkiem Komisji Gospodarki Narodowej. Zorganizował wiele konferencji i seminariów na tematy samorządowe i społeczno-gospodarcze. Uczestniczył w pracach bilateralnych grup międzyparlamentarnych: polsko-niemieckiej, polsko-hiszpańskiej, polsko-meksykańskiej. Był także członkiem Rady Służby Cywilnej.

Żonaty, ma czworo dzieci.


Zastępca przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (o komisji)

Członek Komisji Ochrony Środowiska (o komisji)

Członek Klubu Senatorskiego "Blok Senat 2001"" (o klubie)

Oświadczenia senatorskie     rejestr korzyści