Sławomir Izdebski

Sławomir Izdebski

Okręg wyborczy nr 17 (Siedlce)

Kandydat Komitetu Wyborczego Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej

 


Urodził się w 1971 roku w Siedlcach.

Wykształcenie średnie uzyskał w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Siedlcach.

Razem z matką prowadzi gospodarstwo rolne w Borkach Kosach, gmina Zbuczyn.

Od 1998 jest aktywnym działaczem Związku Zawodowego Rolnictwa Samoobrona.

W 1998 był przywódcą rolniczych protestów w dawnym województwie siedleckim. Po reformie podziału administracyjnego został wybrany przez delegatów na I Zjazd Samoobrony Województwa Mazowieckiego na wiceprzewodniczącego zarządu mazowieckiej Samoobrony RP. W tym czasie starosta siedlecki powołał go w skład Powiatowej Rady Zatrudnienia.

Od 2000 jest członkiem Rady Krajowej Samoobrony RP.

Żonaty, ma trzech synów.


Zastępca przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (o komisji)

Członek Koła Senatorów Samoobrony Rzeczpospolitej Polskiej (o klubie/kole)

Oświadczenia senatorskie     rejestr korzyści