Zbigniew Gołąbek

Zbigniew Gołąbek

Okręg wyborczy nr 16 (Radom)

Kandydat Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

Senator IV kadencji Senatu RP


Urodził się w 1952 roku w miejscowości Kroczów koło Radomia.

W 1983 ukończył studia magisterskie na Wydziale Nauk Społecznych Akademii Nauk Społecznych w Warszawie oraz dwuletnie Studium Pedagogiczne w Instytucie Kształcenia Nauczycieli w Warszawie, a w 2000 - studia podyplomowe z zakresu samorządu terytorialnego i rozwoju lokalnego na Uniwersytecie Warszawskim.

Pracował jako nauczyciel w Zespole Szkół Budowlanych im. Kazimierz Wielkiego i Zespole Szkół Zawodowych im. mjr. "Hubala" w Radomiu, a także w Wytwórni Urządzeń Przemysłowych "Termowent" oraz Zarządzie Wojewódzkim ZSMP w Radomiu. Działał we władzach centralnych ZSMP.

W latach 1999-2001 był członkiem Rady Służby Cywilnej - organu opiniodawczo-doradczego przy prezesie Rady Ministrów.

Od 30 lat działa w Ochotniczej Straży Pożarnej, zaczynał jako mechanik motopompy, obecnie jest we władzach Zarządu Głównego i Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Należy do Związku Nauczycielstwa Polskiego. Przewodniczy Radzie Przyjaciół Związku Harcerstwa Polskiego. Jest członkiem założycielem Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Amerykańskiej, a także radomskiego Stowarzyszenia Pokoleń. Jest członkiem Rady Patronackiej Politechniki Radomskiej i Rady Naukowo-Programowej Wyższej Szkoły Biznesu im. Biskupa Jana Chrapka.

Jest prezesem Towarzystwa Inicjatyw Wydawniczych w Radomiu i członkiem Fundacji ZNP "Pomoc-Dzieciom" w Warszawie.

W latach 1994-2000 był radnym Rady Miejskiej w Radomiu. Sprawował urząd wicewojewody radomskiego (1994-1997).

W Senacie IV kadencji pracował w komisjach: Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Regulaminowej i Spraw Senatorskich.

Należał do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Pełnił funkcję pierwszego sekretarza Komitetu Miejsko-Gminnego PZPR w Skaryszewie. Był członkiem założycielem Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej i Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Obecnie wchodzi w skład Rady Krajowej, Rady Mazowieckiej i Rady Miejskiej tej partii.

Żonaty, ma dwóch synów.


Członek: Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (o komisji)

Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia (o komisji)

Członek Klubu Senackiego Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy "Lewica Razem"(o klubie)

Członek Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (o Komisji)

Członek Klubu Senackiego Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy "Lewica Razem"(o Klubie)

Oświadczenia senatorskie     rejestr korzyści