Witold Feliks Gładkowski

Witold Feliks Gładkowski

Zmarł 4 kwietnia 2006 r.

Okręg wyborczy nr 39 (Koszalin)

Kandydat Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

 


Urodził się w 1942 roku w Wilnie w rodzinie inteligenckiej. W 1945 rodzina została repatriowana do Polski, do Szczecinka.

W 1970 ukończył studia na Wydziale Filologiczno-Historycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu.

Pracę zawodową rozpoczął jako nauczyciel szkoły podstawowej w Szczecinku. Był wieloletnim pracownikiem oświaty, nauczycielem i dyrektorem średnich szkół zawodowych. W latach 1986-1990 pełnił funkcję naczelnika miasta Szczecinka. Był inicjatorem lub realizatorem budowy szeregu placówek edukacyjnych i inwestycji komunalnych w Szczecinku. Obecnie jest dyrektorem Centrum Kształcenia Ustawicznego Zespołu Szkół Mechanicznych w Szczecinku - "Szkoły Roku" w latach 1996-1998 na Środkowym Pomorzu. Był opiekunem wielu laureatów konkursów i olimpiad.

W latach 1990-2001 współorganizował wiele akcji charytatywnych dla uczniów i ich rodzin (bezrobotnych) z województwa zachodniopomorskiego i Ziemi Wileńskiej. Działał w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci, Towarzystwie Miłośników Wilna i byłych Kresów Wschodnich. Współpracował z Muzeum Adama Mickiewicza w Wilnie (Uniwersytet w Wilnie).

Należał do Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz do Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Kierował Stowarzyszeniem Osób Działających na rzecz Usprawnienia Chorych na Stwardnienie Rozsiane i Osób Niepełnosprawnych "Na pomoc".

Był radnym Rady Miasta Szczecinka oraz radnym Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Kierował Klubami Radnych SLD w Szczecinku i województwie. W działalności samorządowej angażował się w sprawy edukacji i kultury.

W latach 1996-1998 pełnił funkcję przewodniczącego Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej w Szczecinku. Był współorganizatorem Sojuszu Lewicy Demokratycznej w województwie. Od 1998 był przewodniczącym Rady Powiatowej tej partii w Szczecinku i członkiem jej Zarządu Wojewódzkiego.

Żonaty, dwoje dzieci.


Członek: Komisji Emigracji i Polaków za Granicą (o komisji)

Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (o komisji)

Członek Klubu Senackiego Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy "Lewica Razem"(o klubie)

Oświadczenia senatorskie     rejestr korzyści