Kazimierz Drożdż

Kazimierz Drożdż

Okręg wyborczy nr 2 (Wałbrzych)

Kandydat Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Sojuszu Lewicy Demokratycznej - Unii Pracy

Senator IV kadencji Senatu RP


Urodził się w 1936 roku w Milówce, w województwie śląskim.

W 1953 ukończył liceum ogólnokształcące w Kłodzku, a w 1970 - studia na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie uzyskał tytuł magistra administracji.

W latach 1953-1960 pracował w Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Szczytnej Śląskiej na stanowisku wiceprezesa zarządu. Był zastępcą dyrektora Huty Szkła Gospodarczego "Sudety" w Szczytnej Śląskiej, a od 1972 - dyrektorem naczelnym Huty Szkła Kryształowego "Violetta" w Stroniu Śląskim. W 1986 został oddelegowany do pracy w Komitecie Wojewódzkim Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Wałbrzychu. Był zarządcą komisarycznym Fabryki Porcelany "Książ" i likwidatorem Przedsiębiorstwa Remontowo-Budowlanego "Budrem" w Wałbrzychu. W 1992, na wniosek załogi, wrócił do Huty Szkła Kryształowego "Violetta" w Stroniu Śląskim na stanowisko dyrektora naczelnego, a po przekształceniu huty pełni funkcję prezesa jej zarządu.

Działa w Stowarzyszeniu "Polska-Wschód", zasiada w jego Zarządzie Krajowym.

Jest członkiem zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej, prezesem Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Wałbrzychu.

Był radnym Gminnej Rady w Stroniu Śląskim, członkiem zarządu i delegatem do sejmiku samorządowego.

W Senacie IV kadencji należał do komisji: Gospodarki Narodowej oraz Zdrowia, Kultury Fizycznej i Sportu.

Jest członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Szklarskiego HSK "Violetta" w Stroniu Śląskim.

Należał do Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej. Jest członkiem Sojuszu Lewicy Demokratycznej, członkiem Rady Krajowej, Wojewódzkiej i zarządu Rady Powiatu tej partii.

Żonaty, ma córkę.


Zastępca przewodniczącego Komisji Nauki, Edukacji i Sportu(o komisji)

Członek Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury (o komisji)

Oświadczenia senatorskie     rejestr korzyści