Gerard Czaja

Gerard Czaja

Okręg wyborczy nr 25 (Gdynia)

Kandydat Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Sojuszu Lewicy Demokratycznej - Unii Pracy

 


Urodził się w 1940 roku w Gdyni w rodzinie robotniczej.

W 1979 ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Pracę zawodową rozpoczął jako technolog w Warsztatach Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Bytowie. Następnie pracował w Spółdzielni Inwalidów "Metal" w Bytowie. Od 1966 do 1997 był prezesem zarządu spółdzielni.

Działa na polu spółdzielczym. Był członkiem założycielem Bytowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i przez wiele lat zasiadał w jej zarządzie. Znalazł się także wśród założycieli Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych, będąc również członkiem Rady Nadzorczej. W latach 1993-1997 był członkiem Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej.

Zainicjował powstanie Stowarzyszenia "Losy małych ojczyzn" z siedzibą w Gdańsku. Jest współzałożycielem Stowarzyszenia "Razem" działającego na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

Był członkiem Rady Pomorskiej Regionalnej Kasy Chorych (1999-2001).

W latach 1984-1988 był przewodniczącym Rady Miasta i Gminy Bytowa, a od 1999 - radnym sejmiku województwa pomorskiego.

Należał do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej od 1965 do jej rozwiązania. Należy do Sojuszu Lewicy Demokratycznej, jest członkiem Rady Powiatu w Bytowie, Rady Wojewódzkiej tej partii w Gdańsku i przewodniczącym Komisji Polityki Społecznej.

Żonaty, ma syna.


Członek: Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (o komisji)

Komisji Ustawodawstwa i Praworządności (o komisji)

Członek Klubu Senackiego Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy "Lewica Razem" (o klubie)

Oświadczenia senatorskie     rejestr korzyści