Senator Jerzy Cieślak

Jerzy Edmund Cieślak


Zmarł 25 kwietnia 2004 r.

Okręg wyborczy nr 1 (Legnica)

Kandydat Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Sojuszu Lewicy Demokratycznej - Unii Pracy

Senator III i IV kadencji Senatu RP


Urodził się w 1941 roku w Miechowie w rodzinie inteligenckiej.

Był absolwentem Akademii Medycznej w Białymstoku, lekarzem specjalistą medycyny ogólnej i organizacji ochrony zdrowia. W okresie studiów był cenionym animatorem życia kulturalnego w regionie. W 1963 na I Festiwalu Małych Form Teatralnych we Wrocławiu otrzymał nagrodę ministra kultury i sztuki za reżyserię. W 1995 ukończył szkolenie w Centrum Informacji Menedżera w Warszawie i zdał egzamin z dziedziny funkcjonowania rad nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

W latach 1973-1990 pracował na samodzielnych stanowiskach kierowniczych, m.in. jako dyrektor zespołu opieki zdrowotnej, lekarz wojewódzki i dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze. Był lekarzem zespołu reanimacyjnego Stacji Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze (później na bezpłatnym urlopie). W latach 1993-1997 był konsultantem ds. prewencji i rehabilitacji, organizatorem i regionalnym inspektorem orzecznictwa lekarskiego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Opublikował 12 prac z zakresu medycyny klinicznej i społecznej. Pod jego kierownictwem 10 lekarzy uzyskało pierwszy i drugi stopień specjalizacji medycyny ogólnej.

W latach 1977-1993 pełnił funkcję prezesa Zarządu Wojewódzkiego PCK w Jeleniej Górze, równocześnie w latach 1989-92 - wiceprezesa Zarządu Głównego PCK w Warszawie.

W latach siedemdziesiątych był członkiem Unii Polskich Pisarzy Medyków. Współpracował z tygodnikiem "Służba Zdrowia", z krakowskim "Życiem Literackim" oraz z wrocławskimi dziennikami - "Gazetą Robotniczą" i "Wieczorem Wrocławia" (1970-1993).

Od 1998 pełnił funkcję wiceprezesa Karkonoskiego Towarzystwa Naukowego, a od 2000 zasiadał w Konwencie Kolegium Karkonoskiego. Był przewodniczącym sądu koleżeńskiego Stowarzyszenia "Kuźnica" w Krakowie oraz członkiem Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Współpracy Polska - Wschód we Wrocławiu.

Był zastępcą przewodniczącego Senackiej Polsko-Japońskiej Grupy Parlamentarnej, członkiem delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii Zachodnioeuropejskiej, zastępcą członka delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

W Senacie III kadencji pracował w komisjach: Kultury, Środków Przekazu, Wychowania Fizycznego i Sportu, Polityki Społecznej i Zdrowia oraz Spraw Emigracji i Polaków za Granicą. W Senacie IV kadencji był członkiem Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich oraz Komisji Zdrowia, Kultury Fizycznej i Sportu. Był zastępcą przewodniczącego Senackiej Polsko-Japońskiej Grupy Parlamentarnej, członkiem delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii Zachodnioeuropejskiej, zastępcą członka delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

W latach 1976-1990 należał do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W latach 1996-99 był członkiem prezydium Rady Naczelnej Polskiej Partii Socjalistycznej oraz przewodniczącym Rady Dolnośląskiej tej partii. Pełnił funkcję przewodniczącego Zespołu Posłów i Senatorów PPS w Klubie Parlamentarnym SLD. Od 2000 był członkiem Sojuszu Lewicy Demokratycznej, a od 2003 - członkiem Dolnośląskiej Rady Wojewódzkiej i Zarządu Wojewódzkiego tej partii.

Żonaty, dwoje dzieci.


Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia (o komisji)

Członek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (o komisji)

Członek Klubu Senackiego Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy "Lewica Razem"(o klubie)

Członek delegacji Senatu RP do Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE

Przewodniczący senackiej Polsko-Japońskiej Grupy Parlamentarnej

Oświadczenia senatorskie     rejestr korzyści