Władysław Bułka

Władysław Bułka

zmarł 3.06.2017 r.
Okręg wyborczy nr 26 (Bielsko-Biała)

Kandydat Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Sojuszu Lewicy Demokratycznej - Unii Pracy

Poseł na Sejm II i III kadencji


Urodził się w 1936 roku w miejscowości Rycerka Górna w powiecie żywieckim w rodzinie chłopskiej.

Ukończył szkołę zawodową w Żywieckiej Fabryce Papieru "Solali", w której pracował jako robotnik do powołania do wojska w 1956. Następnie, do 1970, był zatrudniony w ZMS. W tym czasie ukończył wieczorowe liceum ogólnokształcące i studium nauczycielskie w Tarnowie.

W latach 1970-1974 był wiceprzewodniczącym Miejskiej Rady Narodowej w Żywcu.

Od 1974 do 1989 sprawował funkcję dyrektora Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Żywcu. W 1978 ukończył studia na Wydziale Humanistycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, a w 1986 - studia podyplomowe w Akademii Ekonomicznej w Krakowie, kierunek zarządzanie i organizacja.

Od 1988 jest redaktorem naczelnym "Gazety Żywieckiej".

W II kadencji Sejmu pracował w komisjach: Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Młodzieży, Kultury Fizycznej i Sportu, a także w Podkomisji ds. Sportu Wyczynowego. Podczas III kadencji Sejmu był członkiem Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki oraz Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

Jest członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipowej. Należy do Związku Literatów Polskich, oddział w Krakowie.

Należy do Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników Gospodarki Komunalnej w Żywcu.

Jest członkiem Sojuszu Lewicy Demokratycznej i członkiem Rady Krajowej tej partii.

Żonaty, ma dwoje dzieci.


Członek: Komisji Emigracji i Polaków za Granicą (o komisji)

Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (o komisji)

Członek Klubu Senackiego Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy "Lewica Razem"(o klubie)


Oświadczenia senatorskie     rejestr korzyści