Krzysztof Wawrzyniec Borkowski

Krzysztof Wawrzyniec Borkowski

Okręg wyborczy nr 17 (Siedlce)

Kandydat Komitetu Wyborczego Polskiego Stronnictwa Ludowego

Senator III kadencji Senatu RP


Urodził się w 1964 roku w Siedlcach.

Ukończył technikum rolnicze, następnie studia na Wydziale Rolniczym Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach, uzyskując tytuł inżyniera rolnika.

Pracuje w Zakładzie Mięsnym w Mościbrodach, którego jest współwłaścicielem. Prowadzi 30-hektarowe gospodarstwo rolne.

Przez dwie kadencje pełnił funkcję radnego gminy Wiśniew, a od 1998 jest radnym województwa mazowieckiego.

Należy do Związku Rzeźników i Wędliniarzy, do Zrzeszenia Handlu i Usług oraz do Cechu Rzemiosł Różnych. Jest członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej.

W Senacie III kadencji był członkiem komisji: Gospodarki Narodowej oraz Rolnictwa.

Należy do Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jest członkiem Rady Naczelnej, wiceprezesem Zarządu Wojewódzkiego tej partii.

Żonaty, ma dwoje dzieci.


Członek Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (o komisji)

Członek Koła Senatorów Ludowych i Niezależnych (o klubie)


Oświadczenia senatorskie     rejestr korzyści