Janusz Stefan Bielawski

Janusz Stefan Bielawski

Okręg wyborczy nr 1 (Legnica)

Kandydat Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Sojuszu Lewicy Demokratycznej - Unii Pracy

Senator IV kadencji Senatu RP


Urodził się w 1928 roku w Wielkorycie (dawny powiat Brześć nad Bugiem).

W 1947 ukończył gimnazjum i liceum dla dorosłych we Wrocławiu. W 1952 uzyskał dyplom lekarza w Akademii Medycznej we Wrocławiu.

Jeszcze w czasie studiów rozpoczął pracę na oddziale urazowo-ortopedycznym Szpitala Wojewódzkiego we Wrocławiu. W latach 1952-1956 pracował jako lekarz w Środzie Śląskiej. Od 1957 był asystentem w III klinice chirurgicznej we Wrocławiu. W 1962 uzyskał stopień naukowy doktora medycyny, a w 1971 - doktora habilitowanego nauk medycznych z zakresu chirurgii. W 1975, będąc pełnoetatowym nauczycielem akademickim Akademii Medycznej we Wrocławiu, z polecenia rektora objął stanowisko ordynatora Oddziału Chirurgii Urazowej i Ortopedii Szpitala im. Jana Jonstona w Lubinie. Jednocześnie przez dwa lata pełnił obowiązki dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w tym mieście.

W 1987 otrzymał tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego nauk medycznych, a w 1988 został powołany na stanowisko profesora w Akademii Medycznej we Wrocławiu.

W latach 1990-1994 był przewodniczącym Sekcji Osteosyntezy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. W latach 1995-1997 pełnił obowiązki specjalisty wojewódzkiego ds. ortopedii i traumatologii w województwie legnickim. Od 1987 jest przewodniczącym Zarządu Oddziału Regionalnego Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Ziemi Lubińskiej.

W Senacie IV kadencji był członkiem Komisji Zdrowia, Kultury Fizycznej i Sportu, do 1998 zasiadał także w Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Od 1973 do rozwiązania był członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, od 1995 zaś - Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej.

Żonaty, ma dwoje dzieci.


Członek Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia (o komisji)

Członek Klubu Senackiego Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy "Lewica Razem" (o klubie)

Oświadczenia senatorskie     rejestr korzyści