Adam Biela

Adam Biela

Okręg wyborczy nr 7 (Chełm)

Kandydat Komitetu Wyborczego Ligi Polskich Rodzin

Poseł na Sejm III kadencji


Urodził się w 1947 roku w miejscowości Syrynia w powiecie Wodzisław Śląski.

W 1970 ukończył studia na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W 1973, również na tej uczelni, uzyskał stopień doktora. Studia specjalistyczne w zakresie analizy decyzyjnej odbył na Uniwersytecie Michigan w Ann Arbor (1975-1976) oraz w Decision Research w Eugene, Oregon (1982-83). Był stypendystą Fundacji Kościuszkowskiej i Fundacji Fulbrighta w USA oraz Fundacji Humboldta w Niemczech. Stopień doktora habilitowanego w dziedzinie psychologii eksperymentalnej i przemysłowej uzyskał w 1980, a tytuł profesora zwyczajnego w 1992. W latach 1993-1998 pełnił funkcję dziekana Wydziału Nauk Społecznych KUL. Kieruje Katedrą Analizy Decyzyjnej oraz Zakładem Psychologii Przemysłowej na tej uczelni.

Jest autorem nowatorskich prac z zakresu psychologii, filozofii i ekonomii.

W latach 1993-1998, przez dwie kadencje, zasiadał w Centralnej Komisji ds. Tytułu i Stopni Naukowych.

Jest przewodniczącym Ogólnopolskiego Forum Stowarzyszeń Uwłaszczeniowych "Własność i Gospodarność".

W Sejmie III kadencji był członkiem komisji: Transportu i Łączności oraz Skarbu Państwa, Uwłaszczenia i Prywatyzacji.

Należy do NSZZ "Solidarność", był członkiem władz uczelnianych tego związku na KUL.

Bezpartyjny.

Żonaty, ma troje dzieci.


Członek: Komisji Emigracji i Polaków za Granicą (o komisji)

Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury (o komisji

Członek Koła Senatorskiego Ligi Polskich Rodzin (o klubie/kole)

Oświadczenia senatorskie     rejestr korzyści