Franciszek Bachleda-Księdzularz

Franciszek Bachleda-Księdzularz


Zmarł 19 listopada 2019 r.

Okręg wyborczy nr 13 (Nowy Sącz)

Kandydat Komitetu Wyborczego Wyborców - Blok Senat 2001

Senator III i IV kadencji Senatu RP


Urodził się w 1947 roku w Zakopanem w rodzinie chłopskiej.

Ukończył szkołę podstawową i technikum budowlane w Zakopanem.

Pracę zawodową rozpoczął jako technik budowlany w Przedsiębiorstwie Budownictwa Ogólnego "Podhale" w Zakopanem. Po 5 latach pracy podjął studia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i w 1977 uzyskał tytuł magistra filologii polskiej.

Równocześnie był członkiem zespołu regionalnego im. Klimka Bachledy w Zakopanem i Studenckiego Zespołu Góralskiego "Skalni" Akademii Rolniczej w Krakowie. Ukończył także kurs choreograficzny. Współpracował z zespołami folklorystycznymi działającymi w środowiskach polonijnych USA, Kanady, Francji i Szwecji oraz na Zaolziu.

Po ukończeniu studiów pracował w Muzeum Tatrzańskim i w Zespole Szkół Zawodowych im. Władysława Matlakowskiego w Zakopanem.

W grudniu 1981 został internowany. Po zwolnieniu podjął pracę w Urzędzie Parafialnym w Zakopanem jako pracownik fizyczny. Był współorganizatorem i prezesem przedsiębiorstwa "Geotermia Podhalańska" SA.

W 1994-1995 sprawował urząd burmistrza Gminy Tatrzańskiej w Zakopanem.

W latach 1981-1987 pełnił funkcję prezesa oddziału Związku Podhalan w Zakopanem, a następnie - przez dwie kadencje - prezesa Zarządu Głównego tej organizacji. Jest członkiem honorowym Związku Podhalan. Jest współorganizatorem i redaktorem naczelnym pisma "Hale i Dziedziny". Aktor amator, należy do Towarzystwa Miłośników Teatru im. Heleny Modrzejewskiej.

Jest członkiem współzałożycielem Stowarzyszenia "Wspólnota Polska".

W Senacie III pracował w komisjach: Ochrony Środowiska, Spraw Zagranicznych oraz Spraw Emigracji i Polaków za Granicą. W Senacie IV kadencji pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska oraz Międzyparlamentarnej Grupy Polsko-Słowackiej, był członkiem Komisji Spraw Emigracji i Polaków za Granicą.

Bezpartyjny.

Żonaty, ma troje dzieci.


Członek: Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (o komisji)

Komisji Ochrony Środowiska (o komisji)

Komisji Emigracji i Polaków za Granicą (o komisji)

Członek Klubu Senatorskiego "Blok Senat 2001" (o klubie)


Oświadczenia senatorskie     rejestr korzyści