Jerzy Adamski

Jerzy Adamski

Okręg wyborczy nr 10 (Piotrków Trybunalski)

Kandydat Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Sojuszu Lewicy Demokratycznej - Unii Pracy

Senator III i IV kadencji Senatu RP


Urodził się w 1951 roku w Tomaszowie Mazowieckim w rodzinie robotniczej.

W 1971 ukończył Technikum Mechaniczne w Tomaszowie Mazowieckim, a w 1983 - pracując - studia zaoczne na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Rozpoczął pracę jako ślusarz w Mazowieckich Zakładach Przemysłu Wełnianego "Mazowia" w Tomaszowie Mazowieckim. Po odbyciu dwuletniej zasadniczej służby wojskowej, w 1974, podjął pracę w Zakładach Włókien Chemicznych "Chemitex-Wistom" w Tomaszowie Mazowieckim, w dziale głównego mechanika, a następnie w dziale zaopatrzenia.

Od 1979 do 1982 pełnił funkcję instruktora Miejskiego Ośrodka Kształcenia Ideologicznego Komitetu Miejskiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w tym mieście. W latach 1982-1997 był kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Tomaszowie Mazowieckim.

W wyborach samorządowych w 1990 i 1994 został wybrany na radnego Tomaszowa Mazowieckiego. W 1998 wybrano go na prezydenta Tomaszowa Mazowieckiego.

Przewodniczy Zarządowi Miejskiemu Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim, jest członkiem Pracowniczych Ogródków Działkowych "Nad Czarną" w Tomaszowie.

W Senacie III kadencji był zastępcą przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej i członkiem Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. W Senacie IV kadencji pracował w Komisji Obrony Narodowej, a do 1998 także w Komisji Ustawodawczej.

Jest członkiem Rady Naczelnej Socjuszu Lewicy Demokratycznej, członkiem Zarządu Wojewódzkiego SLD w Łodzi i przewodniczącym Rady Powiatowej SLD w Tomaszowie Mazowieckim.

Żonaty, ma córkę.


Przewodniczący Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (o komisji)

Członek Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego (o komisji)

Sekretarz Klubu Senackiego Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy "Lewica Razem"(o klubie)

Zastępca sekretarza Klubu Parlamentarnego Sojusz Lewicy Demokratycznej

Oświadczenia senatorskie     rejestr korzyści