Plan posiedzeń komisji
Komisja Emigracji i Polaków za Granicą
Komisja Gospodarki i Finansów Publicznych
Komisja Kultury i Środków Przekazu
Komisja Nauki, Edukacji i Sportu
Komisja Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego
Komisja Ochrony Środowiska
Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia
Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
Komisja Skarbu Państwa i Infrastruktury
Komisja Spraw Unii Europejskiej
Komisja Spraw Zagranicznych
Komisja Ustawodawstwa i Praworządności
Spis stenogramów posiedzeń komisji V kadencji