U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 3 grudnia 2004 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Policji

oraz ustawy - Kodeks postępowania karnego

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 25 listopada 2004 r. ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz ustawy - Kodeks postępowania karnego, wprowadza do jej tekstu następującą poprawkę:

-

w art. 1 w pkt 4, w art. 21e w pkt 4 po wyrazach "art. 15 ust. 1 pkt 3a lit. b" dodaje się wyrazy "oraz zwłok ludzkich".

WICEMARSZAŁEK SENATU

Ryszard JARZEMBOWSKI


Uzasadnienie

W dniu 3 grudnia 2004 r. Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz ustawy - Kodeks postępowania karnego.

Senat zadecydował o wprowadzeniu do ustawy 1 poprawki.

Senat uznał za wskazane uzupełnienie przepisu art. 21e pkt 4 o zmianę, która umożliwi Policji usuwanie z bazy danych DNA danych dotyczących zwłok ludzkich, gdy ich tożsamość zostanie przez Policję ustalona - przed upływem okresów wskazanych w art. 21d.