UCHWAŁA

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 30 września 2004 r.

w sprawie zmian w składzie komisji senackich

Art. 1.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu, odwołuje senatora Andrzeja Chronowskiego z Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury.

 

Art. 2.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu, wybiera:

1) senator Krystynę Bochenek do Komisji Kultury i Środków Przekazu;

2) senatorów: Andrzeja Chronowskiego oraz Stanisława Huskowskiego do Komisji Spraw Unii Europejskiej;

3) senatora Kazimierza Jaworskiego do Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi;

4) senatora Mariana Lewickiego do Komisji Ochrony Środowiska;

5) senatora Wojciecha Saługę do Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej;

6) senator Zofię Skrzypek-Mrowiec do Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury.

 

Art. 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEMARSZAŁEK SENATU

Kazimierz KUTZ