Spis
oświadczeń wygłoszonych przez senatora Kazimierza Kutza

V kadencja