5 września 2005 r. odbyło się 92. posiedzenie Prezydium Senatu.

Prezydium rozpatrzyło wnioski polonijne o dotację z budżetu Kancelarii Senatu na wykonanie zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą, przedłożone przez Zespół Finansów Polonijnych i zaopiniowane przez Komisję Emigracji i Polaków za Granicą.

I Wnioski o zlecenie zadań państwowych o charakterze programowym i przyznanie dotacji na ich wykonanie.

1. (nr wniosku 303z) Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie": w Warszawie: media elektroniczne dla środowisk polskich oraz rozwój serwisu informacyjnego "Polska-Polacy", środki trwałe - 90 900 zł. Przyznano postulowaną kwotę.

2. (nr wniosku 313) Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód w Warszawie: wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży polonijnej z Białorusi i Rosji - 43 680 zł. Przyznano dotację w wysokości 21 840 zł.

3. (nr wniosku 328z) Fundacja "Semper Polonia" w Warszawie: program dofinansowania klas z nauczaniem języka polskiego w Niemczech - 10 000 zł. Przyznano postulowaną kwotę.

II Wnioski o zlecenie zadań państwowych o charakterze inwestycyjnym i przyznanie dotacji na ich wykonanie.

1. (nr wniosku 10z) Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie: remont Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Wilnie, na Litwie - 74 866 zł. Przyznano postulowaną kwotę.

2. (nr wniosku 32z) Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie: remont (po pożarze) Biblioteki Polskiej im. I. Domeyki w Buenos Aires, w Argentynie - 13 000 zł. Przyznano postulowana kwotę.

3. (nr wniosku 72) Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie: remont Szkoły Średniej im. J. I. Kraszewskiego w Wilnie, na Litwie - 53 797 zł. Przyznano postulowaną kwotę.

4. (nr wniosku 78) Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie: zabezpieczenie fundamentów i murów kościoła w Drohobyczu, na Ukrainie - 10 000 zł. Przyznano postulowaną kwotę.

5. (nr wniosku 79) Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie: zabezpieczenie drewnianego kościoła w Kowlu, na Ukrainie - 10 000 zł. Przyznano postulowaną kwotę.

6. (nr wniosku 80) Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie: adaptacja i remont obiektu na Dom Kultury Polskiej w Czkałowie, w Kazachstanie - 170 000 zł. Przyznano postulowaną kwotę.

III. Sprawy różne

1. Prezydium uchyliło uchwałę nr 629 z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zlecenia Fundacji "Semper Polonia" w Warszawie zadania państwowego pn. IV Warsztaty Plastyczne dla uzdolnionej artystycznie młodzieży polonijnej połączone z integracyjnym plenerem malarskim.

2. Pismo Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" z dnia 24 sierpnia 2005 r., nr L.dz. PS-31/112/05 (dot. zmian warunków realizacji niektórych części zadań, ujętych w umowach programowych zawartych pomiędzy Kancelarią Senatu a Stowarzyszeniem "Wspólnota Polska"). Wyrażono zgodę na zmiany z wyjątkiem poz. XIX. 2 w umowie nr 38.

3. Prezydium przyjęło do wiadomości informację Biura Polonijnego na temat wykonania budżetu Kancelarii Senatu w części 03 w rozdziale 75195: Pozostała działalność - Opieka nad Polonią i Polakami za Granicą.

4. Prezydium Senatu podtrzymało stanowisko w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania państwowego pn. Zakup lokalu na Dom Polski w Tomsku.

IV Prezydium Senatu przychyliło się do wniosku przewodniczącego Zespołu Finansów Polonijnych, by zaopiniować pozytywnie propozycję Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w sprawie przesunięcia środków finansowych w kwocie 89 590 zł pierwotnie zaplanowanych w programach:

- Wspieranie aktywności obywatelskiej Polaków na Wschodzie w środowiskach lokalnych, samorządowych i organizacjach społecznych (umowa nr 45 z dnia 20 czerwca 2005 r.)

- konkurs młodzieżowy "Co mnie łączy z Polską" - 18 000 zł

- działanie organizacji prawnych organizacji polonijnych na Wschodzie - 35 590 zł

- Dokumentowanie śladów polskości na Wschodzie (umowa nr 43 z dnia 20 czerwca 2005 r.)

- konkurs na najlepszą publikację i upamiętnienie śladów polskości - 16 000 zł

- Wspieranie aktywności gospodarczej Polaków na Wschodzie (umowa nr 49 z dnia 20 czerwca 2005 r.)

- dofinansowanie szkoleń w Polsce - 20 000 zł,

na program "Opieka nad szkolnictwem polonijnym" (umowa nr 36 z dnia 20 czerwca 2005 r.):

1. Dofinansowanie kosztów transportu 25 dzieci z rodzin polskich z Ukrainy na obóz edukacyjno-integracyjny do Rzeszowa, organizowany przez towarzystwo Miłośników Kresów Południowo-Wschodnich, Wrocław - 5700 zł.

2. Dofinansowanie wakacyjnego kursu języka i kultury polskiej dla 25-osobowej młodzieży z Ukrainy i Białorusi, przebywających na wakacjach w internacie Kolegium św. St. Kostki w Wilanowie - 10 000 zł.

3. Dofinansowanie 10-dniowego wypoczynku dla 35 dzieci z polskiego chóru "Lila" nad Morzem Czarnym, w okolicach Odessy, organizowanego przez Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej, oddział w Sądowej Wiszni (Ukraina) - 8000 zł.

4. Dofinansowanie Letniej Polskiej Szkoły dla 20 dzieci i młodzieży szczególnie aktywnych w polskiej sobotniej szkole organizowanej przez Towarzystwo Kultury Polskiej w Samborze (Ukraina) - 14 000 zł.

5. Dofinansowanie udziału polskich dzieci i młodzieży z ubogich rodzin w wakacyjnym obozie językowym organizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Odrodzenie" w Biszkeku (Kirgistan) - 6000 zł.

6. Dofinansowanie udziału dzieci i młodzieży z polskich ubogich rodzin w wakacyjnych kursach językowych organizowanych przez związek Polaków na Litwie - 15 000 zł.

7. Dofinansowanie udziału polskich dzieci z ubogich rodzin w wakacyjnym obozie językowym organizowanym przez Dom Polski w Krasnojarsku (Rosja) - 3300 zł.

8. Dofinansowanie udziału polskich dzieci z ubogich rodzin w obozie edukacyjno-językowym organizowanym przez Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej, oddział we Lwowie (Ukraina) - 14 000 zł.

9. Dofinansowanie udziału dzieci i młodzieży z polskich ubogich rodzin w wakacyjnym kursie językowym organizowanym przez Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej, oddział w Jaworowie (Ukraina) - 3500 zł.

10. Dofinansowanie udziału polskich dzieci z ubogich rodzin w wakacyjnych obozach językowych organizowanych przez Caritas - Spes - Odessa (Ukraina) - 5000 zł.

11. Dofinansowanie kosztów transportu polskiej młodzieży z Estonii i Litwy na warsztaty "Moda na Polskość", organizowane przez Kongres Polaków w Szwecji - 5090 zł.

Podczas posiedzenia Prezydium Senatu zapoznało się z sytuacją wokół Związku Polaków na Białorusi.