1 kwietnia 2005 r. odbyło się 83. posiedzenie Prezydium Senatu.

Prezydium rozpatrzyło prośbę Komisji Kultury i Środków Przekazu i wyraziło zgodę na odbycie wyjazdowego posiedzenia komisji w Łodzi, w dniach 21-22 kwietnia 2005 r. Posiedzenie będzie poświęcone finansowaniu inwestycji oraz działalności regionalnych placówek kultury przez samorządy terytorialne - Sejmik Województwa Łódzkiego oraz Radę Miejską w Łodzi. Wyrażono zgodę na wykorzystanie mikrobusu przez dwa dni oraz zaakceptowano przedstawiony kosztorys.

Prezydium rozpatrzyło wnioski polonijne o dotację z budżetu Kancelarii Senatu na wykonanie zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą, przedłożone przez Zespół Finansów Polonijnych i zaopiniowane przez Komisję Emigracji i Polaków za Granicą.

Wnioski o zlecenie zadań państwowych o charakterze inwestycyjnym i przyznanie dotacji na ich wykonanie:

1. (nr wniosku 1) Fundacja na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny w Białymstoku:

Adaptacja obiektu na Polski Ośrodek Kulturalno-Oświatowy im. Elizy Orzeszkowej w Grodnie, na Białorusi - na kwotę 360 000 zł. Wniosek został odrzucony.

2. (nr wniosku 20) Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie: Współfinansowanie budowy oczyszczalni ścieków i wymiany przyłącza kanalizacyjnego dla domu dziecka w Podbrodziu, na Litwie - na kwotę 151 872 zł. Przyznano postulowaną kwotę.

3. (nr wniosku 21) Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie: Remont i roboty wykończeniowe w Sanktuarium MB w Latyczowie, na Ukrainie - na kwotę 180 000 zł. Wniosek został odrzucony.

4. (nr wniosku 22) Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie: Remont Zespołu Szkół nr 13 w Kamieńcu Podolskim, na Ukrainie - na kwotę 117 000 zł. Przyznano postulowaną kwotę.

5. (nr wniosku 23) Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie: Remont klas w szkole ogólnokształcącej w Iwano-Frankowsku, na Ukrainie - na kwotę 67 000 zł. Przyznano postulowaną kwotę.

Odnośnie do obu powyższych wniosków (nr 22 i 23) prezydium, na wniosek marszałka Longina Pastusiaka, postawiło warunek zobowiązania polskich organizacji na Ukrainie, w Kamieńcu Podolskim i w Iwano-Frankowsku, o zwrócenie się do władz samorządowych o partycypację w remoncie.

6. (nr wniosku 24) Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie: Remont lokalu w Berdiańsku, na Ukrainie - na kwotę 50 000 zł. Przyznano postulowaną kwotę.

7. (nr wniosku 25) Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie: Wykonanie studni przy Domu Polskim w Kaczycy, w Rumunii - na kwotę 25 000 zł. Przyznano postulowaną kwotę.

8. (nr wniosku 26) Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie: Remont Domu Polskiego w Suczawie, w Rumunii - na kwotę 450 000 zł. Przyznano postulowaną kwotę.

9. (nr wniosku 27) Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie: Remont Domu Polskiego w Recklinghausen, w Niemczech - na kwotę 62 246 zł. Przyznano postulowaną kwotę.

10. (nr wniosku 28) Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie: Remont Domu Polskiego w Bystrzycy w Czechach - na kwotę 190 000 zł. Przyznano postulowaną kwotę.

11. (nr wniosku 29) Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie: Remont centralnego ogrzewania w siedzibie Kongresu Polaków w Czeskim Cieszynie, w Czechach - na kwotę 57 000 zł. Przyznano postulowaną kwotę.

12. (nr wniosku 30) Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie: Remont siedziby Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Gnojniku, w Czechach - na kwotę 40 000 zł. Przyznano postulowaną kwotę.

13. (nr wniosku 31) Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie: Remont Polskiego Ośrodka Młodzieżowego w Burzaco, w Argentynie - na kwotę 110 000 zł. Wniosek został odrzucony.

14. (nr wniosku 32) Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie: Remont (po pożarze) Biblioteki Polskiej im. I. Domeyki w Buenos Aires, w Argentynie - na kwotę 124 000 zł. Przyznano postulowaną kwotę.

15. (nr wniosku 33) Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie: Adaptacja poddasza wraz z remontem Szkoły Polskiej w Daugavpilsie, na Łotwie - na kwotę 278 075 zł. Wniosek postanowiono odłożyć.

16. (nr wniosku 34) Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie: Współfinansowanie remontu szkoły średniej w Mickunach, na Litwie - na kwotę 295 963 zł. Przyznano postulowaną kwotę.

17. (nr wniosku 35) Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie: Współfinansowanie remontu Szkoły Podstawowej w Czużakampiach, na Litwie - na kwotę 151 653 zł. Przyznano postulowaną kwotę.

18. (nr wniosku 36) Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie: Współfinansowanie remontu szkoły podstawowej w Dajnowie, na Litwie - na kwotę 259 144 zł. Przyznano postulowaną kwotę.

19. (nr wniosku 37) Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie: Współfinansowanie remontu szkoły średniej w Koleśnikach, na Litwie - na kwotę 103 144 zł. Przyznano postulowaną kwotę.

20. (nr wniosku 38) Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie: Współfinansowanie remontu szkoły podstawowej w Kamionce, na Litwie - na kwotę 259 144 zł. Przyznano postulowaną kwotę.

21. (nr wniosku 39) Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie: Remont kościoła w Podborzu, na Litwie - na kwotę 420 000 zł. Wniosek został odrzucony.

22. (nr wniosku 40) Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie: Remont siedziby ZPL w Turmoncie, na Litwie - na kwotę 145 989 zł. Wniosek został odrzucony.

23. (nr wniosku 41) Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie: Współfinansowanie remontu Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wilnie, na Litwie - na kwotę 30 497 zł. Przyznano postulowaną kwotę.

24. (nr wniosku 42) Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie: Współfinansowanie remontu Szkoły Średniej im. S. Konarskiego w Wilnie, na Litwie - na kwotę 64 539 zł. Przyznano postulowaną kwotę.

25. (nr wniosku 43) Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie: Współfinansowanie remontu Szkoły - Przedszkola "Wilia" w Wilnie, na Litwie - na kwotę 30 497 zł. Przyznano postulowaną kwotę.

26. (nr wniosku 44) Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie: Współfinansowanie remontu Szkoły Podstawowej na Lipówce w Wilnie, na Litwie - na kwotę 61 818 zł. Przyznano postulowaną kwotę.

27. (nr wniosku 45) Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie: Budowa Domu Polskiego w Campo do Tenente, w Brazylii - na kwotę 102 000 zł. Przyznano postulowaną kwotę.

28. (nr wniosku 46) Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie: Dokończenie budowy Domu Polskiego w Guarani das Missoes, w Brazylii - na kwotę 24 000 zł. Przyznano postulowaną kwotę.

29. (nr wniosku 47) Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie: Współfinansowanie rozbudowy Szkoły Podstawowej w Borskunach na Litwie - na kwotę 148 663 zł. Wniosek został odrzucony.

30. (nr wniosku 48) Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie: Współfinansowanie budowy przedszkola w Ławaryszkach, na Litwie - na kwotę 370 000 zł. Przyznano postulowaną kwotę.

31. (nr wniosku 49) Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie: Współfinansowanie rozbudowy szkoły podstawowej w Eitminiszkach, na Litwie - na kwotę 211 765 zł. Przyznano postulowaną kwotę.

32. (nr wniosku 50) Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie: Współfinansowanie rozbudowy szkoły podstawowej w Jekabplisie, na Łotwie - na kwotę 149 733 zł. Przyznano postulowaną kwotę.

33. (nr wniosku 51) Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie: Partycypacja w kosztach budowy sali gimnastycznej przy Polskiej Szkole Średniej w Rezekne, na Łotwie - na kwotę 737 818 zł. Przyznano postulowaną kwotę.

34. (nr wniosku 52) Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie: Budowa Szkoły Polskiej w Szaróweczce-Maćkowcach, na Ukrainie - na kwotę 200 000 zł. Wniosek został odrzucony.

35. (nr wniosku 53) Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie: Budowa Domu Kultury Polskiej z częścią oświatową w Barze, na Ukrainie - na kwotę 120 000 zł. Wniosek został odrzucony.

36. (nr wniosku 54) Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie: Partycypacja w kosztach budowy Domu Opieki dla Polaków w Drohobyczu, na Ukrainie - na kwotę 200 000 zł. Przyznano postulowaną kwotę.

37. (nr wniosku 55) Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie: Zakup lokalu dla Związku Rodzin Polsko-Egipskich w Kairze, w Egipcie - na kwotę 350 000 zł. Wniosek postanowiono odłożyć.

38. (nr wniosku 56) Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie: Zakup lokalu na dom polski w Tomsku, w Rosji - na kwotę 600 000 zł. Przyznano postulowaną kwotę.

39. (nr wniosku 57) Stowarzyszenie Wspólnota Polska w Warszawie: Zakup, adaptacja i wyposażenie lokalu przeznaczonego na dom polski i szkołę sobotnio-niedzielną w Sankt Petersburgu, w Rosji - na kwotę 1 660 000 zł. Wniosek postanowiono odłożyć.

40. (nr wniosku 58) Stowarzyszenie Wspólnota Polska w Warszawie: Zakup i remont lokalu na dom polski w Białej Cerkwi, na Ukrainie - na kwotę 170 000 zł. Wniosek został odrzucony.

41. (nr wniosku 59) Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie: Zakup i remont lokalu na dom polski w Stachanowie, na Ukrainie - na kwotę 185 000 zł. Wniosek został odrzucony.

42. (nr wniosku 60) Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie: Remont i wyposażenie Centrum Metodycznego w Drohobyczu, na Ukrainie - na kwotę 163 800 zł. Wniosek został odrzucony.

43. (nr wniosku 61) Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie: Remont domu polskiego w Stryju, na Ukrainie - na kwotę 162 600 zł. Przyznano postulowaną kwotę.

Prezydium przyjęło informację, przedstawioną przez wicedyrektora Biura Prezydialnego Kancelarii Senatu (Dział Prasowy) Zdzisława Iwanickiego o rozstrzygnięciu konkursu dziennikarskiego o nagrodę Marszałka Senatu RP na publikacje za 2004 r. Była to druga edycja konkursu, kapituła obradowała 9 marca br. Na konkurs napłynęło 10 zgłoszeń o bardzo zróżnicowanym poziomie. Jedynie trzy prace podjęły temat 15-lecia odrodzonego Senatu, co było w roku 2004 mocnym akcentem, podkreślonym w regulaminie konkursu. Pierwszą nagrodę przyznano jednomyślnie red. Iwonie Dwojewskiej z Radia Parlament za audycję radiową o 15-leciu Senatu RP.

Prezydium wyraziło zgodę na dofinansowanie w wysokości 3138,23 zł (44% kosztów) z funduszu dyspozycyjnego, jako wydatku reprezentacyjnego Senatu RP, uroczystości związanej z wręczeniem nagród dla najlepiej działających organizacji polonijnych. Z prośbą o dofinansowanie wystąpił Klub Publicystów Polonijnych Stowarzyszenia Dziennikarzy RP.