1 kwietnia 2004 r. odbyło się 64. posiedzenie Prezydium Senatu.

Podczas posiedzenia prezydium rozpatrzyło następujące wnioski o dotację z budżetu Kancelarii Senatu na wykonanie zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za Granicą:

I Wnioski o zlecenie zadań państwowych o charakterze programowym (wnioski odłożone na posiedzeniu Prezydium Senatu w dniu 11 marca 2004 roku)

A. OŚWIATA

1. (nr wniosku 72) Fundacja "Semper Polonia" w Warszawie - program "Ex Libris Polonia" - 1 998 416 zł. Przyznano dofinansowanie w wysokości 1 200 000 zł.

2. (nr wniosku 50) Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie - wspieranie szkolnictwa i nauczania języka polskiego - 600 000 zł. Przyznano dofinansowanie w wysokości 350 000 zł.

3. (nr wniosku 51) Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie - pomoc katedrom polonistyki i lektoratom języka polskiego - 355 000 zł. Przyznano dofinansowanie w wysokości 200 000 zł.

4. (nr wniosku 68) Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie - program pomocy oświatowej poza granicami kraju dla wszystkich poziomów nauczania języka polskiego - 4 701 191 zł. Przyznano dofinansowanie w wysokości 4 500 000 zł.

5. (nr wniosku 152) Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie - stypendia dla studentów studiujących w Polsce - 689 655 zł. Przyznano dofinansowanie w wysokości 531 034 zł.

B. KULTURA

6. (nr wniosku 52) Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie - wspieranie aktywności kulturalnej Polaków na Wschodzie oraz promowanie kultury polskiej w środowiskach ich zamieszkania - 850 000 zł. Przyznano dofinansowanie w wysokości 700 000 zł.

7. (nr wniosku 69) Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie - program wspierania polskiej kultury poza granicami kraju - 2 843 314 zł. Przyznano dofinansowanie w wysokości 2 300 000 zł.

C. POMOC CHARYTATYWNA

8. (nr wniosku 38) Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie - program pomocy charytatywnej - pomoc dla polskich środowisk na Wschodzie - 2 482 373 zł. Przyznano dofinansowanie w wysokości 1 400 000 zł, bez kosztów ogólnych.

9. (nr wniosku 56) Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie - pomoc charytatywna dla osób i organizacji polskich - 650 000 zł. Przyznano dofinansowanie w wysokości 350 000 zł, bez kosztów ogólnych.

D. WSPIERANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

10. (nr wniosku 57) Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie - wspieranie aktywności gospodarczej Polaków na Wschodzie - 500 000 zł. Przyznano postulowaną kwotę.

11. (nr wniosku 147) Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie - program wspierania aktywności zawodowej i gospodarczej w środowiskach polonijnych - 556 218 zł. Przyznano postulowaną kwotę.

II Wnioski o zlecenie zadań państwowych o charakterze programowym

A. OŚWIATA

1. (nr wniosku 2) Fundacja "Polonia" - szkolenia liderów polonijnych dla potrzeb młodej demokracji na terenie ich zamieszkania i działania - 117 889 zł. Zgodnie z sugestią Komisji Emigracji i Polaków za Granicą, dotacja nie została przyznana.

2. (nr wniosku 10) Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego - udział osób polskiego pochodzenia w letniej szkole języka, literatury i kultury polskiej oraz warsztatach polonistycznych dla nauczycieli z zagranicznych szkół z polskim językiem nauczania - 58 600 zł. Zgodnie z sugestią komisji, postanowiono odłożyć rozpatrzenie wniosku.

3. (nr wniosku 70) Polskie Stowarzyszenie Wychowania Pozaszkolnego - europejskie spotkania warsztatowe dla młodzieży i nauczycieli - 143 000 zł. Przyznano dofinansowanie w wysokości 73 000 zł.

4. (nr wniosku 103) Fundacja Młodej Polonii Polska-Europa-Świat - Poloniada 2004 (kontynuacja) - 14 750 zł. Przyznano postulowaną kwotę.

5. (nr wniosku 109) Fundacja na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny - zaopatrzenie polskich dzieci na terenie Republiki Białorusi uczących się języka polskiego, historii i kultury Polski w niezbędne pomoce do nauki - na kwotę 143 767 zł. Przyznano dofinansowanie w wysokości 70 000 zł.

B. AKCJA LETNIA

6. (nr wniosku 71) Stowarzyszenie Integracji ZORZA - wymiana dzieci i młodzieży między regionami partnerskimi miasta Krasława, na Łotwie i powiatu poddębickiego, w Polsce - 54 500 zł. Przyznano dofinansowanie w wysokości 40 000 zł.

7. (nr wniosku 99) Caritas Polska - Zrozumieć jedność - wypoczynek dla dzieci i młodzieży polonijnej 2004 - 1 500 000 zł. Zgodnie z sugestią komisji, postanowiono odłożyć rozpatrzenie wniosku.

8. (nr wniosku 104) Fundacja Młodej Polonii Polska- Europa- Świat - pobyt zdrowotny w Rabce, z programem edukacyjnym dla dzieci i młodzieży polonijnej ze schorzeniami górnych dróg oddechowych i wadami wymowy - 12 349 zł. Wniosek nie uzyskał akceptacji.

9. (nr wniosku 120) Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski - V edycja akcji "Podarujmy dzieciom lato - Kraków 2004" - wakacyjny pobyt dzieci polskich z Ukrainy, Białorusi, Litwy i Królewca (Kaliningradu) - 27 000 zł. Wniosek nie uzyskał akceptacji prezydium.

10. (nr wniosku 124) Samodzielne Koło Terenowe nr 75 Społecznego Towarzystwa Oświatowego - obóz edukacyjno-wypoczynkowy dla dzieci pochodzenia polskiego z Ukrainy - 53 590 zł. Przyznano dofinansowanie w wysokości 26 250 zł.

11. (nr wniosku 125) Fundacja "Polonia" - specjalistyczny obóz integracyjny dla liderów młodzieżowych - 126 509 zł. Wniosek nie uzyskał akceptacji.

12. (nr wniosku 129) Caritas Archidiecezji Przemyskiej - "Dzieci gór" - 32 500 zł. Wniosek nie uzyskał akceptacji.

13. (nr wniosku 130) Fundacja "Wszystko dla Dzieci" - "Dajmy uśmiech" - turnus rehabilitacyjny dla dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia z Syberii - 82 070 zł. Przyznano dofinansowanie w wysokości 60 870 zł.

14. (nr wniosku 135) Komitet Pomocy SOS "Solidarność - "Wieża Babel - Sukces" - organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin ubogich ze Świdnika, dzieci polskiego pochodzenia z Ukrainy i dzieci z Holandii - 4000 zł. Przyznano postulowaną kwotę.

C. KULTURA

15. (nr wniosku 112) Fundacja im. Generała Władysława Sikorskiego - Kultura i Kosmos - Bilans Otwarcia - 583 300 zł. Wniosek nie uzyskał akceptacji.

16. (nr wniosku 113) Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" - XV Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny "Bukowińskie Spotkania" - 58 160 zł. Przyznano dofinansowanie w wysokości 45 600 zł.

17. (nr wniosku 114) Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" - XXXI Tyskie Spotkania Teatralne - 22 988 zł. Przyznano dofinansowanie w wysokości 20 000 zł.

18. (nr wniosku 121) Towarzystwo im. Marii Konopnickiej - XIII Światowy Festiwal Poezji Marii Konopnickiej - 150 000 zł. Przyznano dofinansowanie w wysokości 60 000 zł.

19. (nr wniosku 132) Fundacja "Oświata Polska za Granicą" - kontynuacja programu uzupełniania księgozbiorów polskich w bibliotekach na obczyźnie - 25 000 zł. Wniosek nie uzyskał akceptacji.

20. (nr wniosku 134) Fundacja "Oświata Polska za Granicą" - dofinansowanie spektakli wyjazdowych w sezonie 2004/05 "Salonu Muzyki i Poezji" Polsko-Kanadyjskiego Towarzystwa Muzycznego z Toronto - 43 800 zł. Przyznano dofinansowanie w wysokości 25 000 zł.

21. (nr wniosku 146) Małopolskie Forum Współpracy z Polonią - XII Światowe Forum Mediów Polonijnych - 90 000 zł. Przyznano dofinansowanie w wysokości 50 000 zł.

22. (nr wniosku 127) Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie" - dzierżawa nadajników rozgłośni radiowej "Znad Wilii" - 135 520 zł. Przyznano postulowaną kwotę.

D. POMOC CHARYTATYWNA

23. (nr wniosku 25) Fundacja na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny - akcja ratowania zdrowia i życia dzieci polskiego pochodzenia z Republiki Białorusi - 63 000 zł. Przyznano postulowaną kwotę, bez kosztów ogólnych.

24. (nr wniosku 128) Fundacja na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny - pomoc materialna i niematerialna polskim dzieciom z Białorusi w ramach akcji "Podarujmy Dzieciom Święta" - 32 500 zł. Przyznano dofinansowanie w wysokości 18 500 zł.

E. WSPIERANIE ORGANIZACJI

25. (nr wniosku 20) Stowarzyszenie Pomocy RUBIEŻ - pomoc w wyposażeniu drużyn harcerskich zrzeszających dzieci i młodzież polskiego pochodzenia na Białorusi - 24 600 zł. Wniosek nie uzyskał akceptacji.

26. (nr wniosku 59) Fundacja na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny - dofinansowanie kosztów utrzymania Klubu Polskich Tradycji Narodowych - 5200 zł. Wniosek nie uzyskał akceptacji prezydium.

27. (nr wniosku 60) Fundacja na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny - dofinansowanie działalności programowej Klubu Polskich Tradycji Narodowych w zakresie opieki nad dziećmi polskiego pochodzenia na Białorusi - 16 300 zł. Wniosek nie uzyskał akceptacji prezydium.

28. (nr wniosku 61) Fundacja na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny - dofinansowanie działalności programowej Polskiego Narodowego Zespołu Pieśni i Tańca "Lechici" - 6870 zł. Przyznano dofinansowanie w wysokości 6870 zł.

29. (nr wniosku 62) Fundacja na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny - dofinansowanie kosztów działalności Polskiego Narodowego Zespołu Pieśni i Tańca "Lechici"- 3756 zł. Przyznano dofinansowanie w wysokości 3756 zł.

30. (nr wniosku 67) Fundacja na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny - wsparcie działalności "Wspólnoty Młodej Polonii", działającej przy Polskiej Macierzy Szkolnej - 10 000 zł. Wniosek nie uzyskał akceptacji.

31. (nr wniosku 116) Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" - program wspierania organizacji polskich i polonijnych za granicą - 349 653 zł. Przyznano dofinansowanie w wysokości 77 241 zł.

32. (nr wniosku 139) Fundacja na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny - działalność programowa Związku Polaków na Białorusi - X Dziecięcy Festiwal Piosenki Polskiej - 4330 zł. Wniosek nie uzyskał akceptacji.

33. (nr wniosku 140) Fundacja na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny - działalność programowa Związku Polaków na Białorusi - koncerty polskich dziecięcych zespołów artystycznych z Republiki Białorusi - 8840 zł. Wniosek nie uzyskał akceptacji.

34. (nr wniosku 148) Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" - obchody Dnia Polonii i Polaków za Granicą oraz uroczystości związane z uchwaleniem Konstytucji 3 maja i wejściem Polski do Unii Europejskiej - 26 436 zł. Przyznano postulowaną kwotę.

35. (nr wniosku 165) Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" - obchody Dnia Polonii i Polaków za Granicą oraz uroczystości związane z uchwaleniem Konstytucji 3 Maja i wejściem Polski do Unii Europejskiej - 24 310 zł. Przyznano postulowaną kwotę.

F. WSPIERANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

36. (nr wniosku 5) Fundacja "Polonia" - udział Polonii ze Wschodu w X Światowej Konferencji Gospodarczej Polonii - 70 000 zł. Przyznano 40 000 zł.

G. VARIA

37. (nr wniosku 1) Fundacja "Polonia" - program "Polacy w świecie - gospodarka, nauka, sztuka" - 292 500 zł. Wniosek nie uzyskał akceptacji.

38. (nr wniosku 6) Fundacja "Polonia" - badanie i raport "Polonia w oczach Polaków" - 56 000 zł. Wniosek nie uzyskał akceptacji.

39. (nr wniosku 137) Fundacja na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny - 1 czerwca - Polski Dzień Dziecka na Białorusi - 4000 zł. Wniosek nie uzyskał akceptacji prezydium.

40. (nr wniosku 145) Fundacja SEMPER POLONIA - Polonijno-Olimpijskie Centrum Turystyczne w Atenach - 112 635 zł. Zgodnie z sugestią komisji, postanowiono odłożyć rozpatrzenie wniosku.

Prezydium stwierdziło, że działalność charytatywna, niewątpliwie bardzo potrzebna i oczekiwana, nie musi być prowadzona wyłącznie za pieniądze budżetu państwa, a na pewno powinna być prowadzona bez narzutów. Dlatego we wnioskach 38, 56 w cz. I oraz we wnioskach 23 i 24 w cz. II zaznaczono, że przyznawana kwota jest bez kosztów ogólnych.

Szef Kancelarii Senatu minister Adam Witalec poinformował o problemie, jaki zaistniał w trakcie posiedzenia komisji, w związku z opinią polskiej placówki dyplomatyczno-konsularnej na temat jednej z jednostek ubiegających się o zlecenie zadania. Zasygnalizował potrzebę wniknięcia w ten problem i określenia zasad współpracy między Senatem i jego kancelarią a Ministerstwem Spraw Zagranicznych, dotyczącej wymiany informacji w sprawach polonijnych.

Podczas posiedzenia prezydium ustalono skład delegacji Senatu udającej się z oficjalną wizytą do Republiki Czeskiej w dniach 4-5 maja br., na zaproszenie przewodniczącego Senatu czeskiego. W delegacji pod przewodnictwem marszałka Senatu wezmą udział senatorowie: Władysław Bułka i Apolonia Klepacz z Polsko-Czeskiej Grupy Parlamentarnej, Grzegorz Matuszak desygnowany przez Klub Senacki SLD-UP oraz Krzysztof Piesiewicz z Klubu Senatorskiego "Blok Senat 2001".

Prezydium jednogłośnie przyjęło uchwałę w sprawie trybu składania i rozpatrywania usprawiedliwień z tytuły nieobecności senatora na posiedzeniu Senatu, Zgromadzenia Narodowego lub jego organu.

Prezydium jednogłośnie przyjęło uchwałę w sprawie trybu składania i rozpatrywania usprawiedliwień z tytułu nieobecności senatora na posiedzeniu komisji.

Prezydium przyjęło informację dotyczącą art. 9 ustawy z 11 marca br. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej w związku z art. 10 ust. 2 i 95 ust. 1 konstytucji. Przedyskutowano warianty dalszego postępowania w tej sprawie. Stwierdzono, że można:

- sprawę pozostawić, nie nadając jej żadnego biegu,

- wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o stwierdzenie niezgodności art. 9 ustawy z o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem RP w UE z art. 10 ust. 2 i 95 ust. 1 konstytucji. Do uzgodnienia pozostałaby kwestia, kto ewentualnie wystąpiłby: marszałek Senatu czy grupa (co najmniej 30) senatorów,

- wnieść inicjatywę ustawodawczą,

- prowadzić w tej kwestii negocjacje z rządem.

Uzgodniono, że sprawa ta powinna zostać przekonsultowana z klubami. Zostanie więc przedłożona na najbliższym posiedzeniu Konwentu Seniorów.