11 grudnia 2003 r. odbyło się 56. posiedzenie Prezydium Senatu.

Prezydium rozpatrzyło prośbę senator Grażyny Staniszewskiej i wyraziło zgodę na udostępnienie sali plenarnej na Finał Konkursu Debat Szkolnych 19 kwietnia 2004 r. Prezydium jednogłośnie uznało, że inicjatywa prowadzenia konkursu Debat Szkolnych jest ciekawa i ma duże znaczenie w kształtowaniu postawy obywatelskiej młodzieży. Marszałek Longin Pastusiak przyjął patronat honorowy nad finałem. Wstępnie zapowiedział swój udział w tym przedsięwzięciu i poprowadzenie debaty finałowej. Zaakceptowano - sformułowany w sposób nieco prowokacyjny - temat debaty: "Dążenie do europejskiego uniwersalizmu jest korzystniejsze dla polskiego społeczeństwa niż podkreślanie tożsamości kulturowej". Wyrażono zgodę na ufundowanie nagród oraz drobnych upominków dla uczestników i organizatorów konkursu. Podkreślono jednocześnie, że organizatorem finału jest Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości, a nie Kancelaria Senatu. Kancelaria ma zadanie wspomagające, jak użyczenie sali, bez ponoszenia innych kosztów poza wymienionymi.

Omówiono sprawy związane z planowanym w Warszawie w dniach 24-26 maja 2004 r. VI Spotkaniem Stowarzyszenia Senatów Europy. Prezydium zatwierdziło temat spotkania: "Rola drugich izb parlamentów narodowych w Unii Europejskiej i w integracji europejskiej". Przewiduje się przyjazd około 70 uczestników 24 maja 2004 r. Tego dnia wieczorem planowana jest uroczysta kolacja wydana przez marszałka Senatu w Pałacu na Wodzie, obrady 25 maja do wieczora, a następnego dnia program turystyczny - Gdańsk. W liście zapraszającym sformułowane zostaną zagadnienia, co do których strona polska oczekuje, że będą zawarte w wystąpieniach uczestników spotkania. Zostaną skierowane pisma do Senatu Irlandii i do Izby Lordów Wielkiej Brytanii z informacją o konferencji i zapraszające do udziału. O zamierzeniu tym będzie poinformowany Christian Poincelet, jako honorowy przewodniczący Stowarzyszenia Senatów Europy. Szef Kancelarii Senatu poinformował o krokach organizacyjnych podjętych przez kancelarię: oprócz wykorzystania sal senackich udostępnione zostaną sale sejmowe 101 i 102 na spotkania bilateralne.

Podczas posiedzenia omówiono sprawy związane z wizytą oficjalną marszałka Senatu wraz z delegacją w Libanie, Syrii i Egipcie w terminie między 15 a 26 stycznia 2004 r. Wyjazd ten jest odpowiedzią na zaproszenia do złożenia wizyty oficjalnej przez marszałka L. Pastusiaka, wystosowane przez przedstawicieli wymienionych krajów. Ustalono, że w skład delegacji oprócz marszałka L. Pastusiaka wejdą: wicemarszałek Ryszard Jarzembowski oraz senatorowie Andrzej Spychalski i Henryk Stokłosa. Zostanie wystosowane pismo na ręce przewodniczącego Klubu Blok Senat 2001 z prośbą o wskazanie senatora - członka delegacji. W związku z remontem samolotu TU-154 (w styczniu przyszłego roku), którym przewidywano przelot delegacji, rozważono inne możliwości transportowe. Wzięto pod uwagę: skorzystanie z propozycji z Kancelarii Premiera użycia samolotu Jak 40, bądź wyczarterowanie dla delegacji samolotu.

Prezydium wyraziło zgodę - zgodnie z uchwałą Nr 6 Prezydium Senatu z 1 lipca 1996 r. wraz z późniejszymi zmianami - na przyznanie dodatkowego limitu kopert dla senatorów:

Genowefy Ferenc 1100 sztuk,

Longina Pastusiaka 500 sztuk,

Bogdana Podgórskiego 600 sztuk.

Na podstawie opinii Komisji Emigracji i Polaków za Granicą dotyczącej wniosków polonijnych o dotację z budżetu Kancelarii Senatu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, prezydium wyraziło zgodę na propozycję Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", zgłoszoną w piśmie L. dz. I-201/2003 z 8 grudnia br. Zgoda ta dotyczy zmniejszenia pierwotnego przeznaczenia środków z dotacji w kwocie 45 741 zł (brutto) na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej w Grodnie na Białorusi" i przesunięcie tej kwoty na zadanie pn. "Remont dachu kościoła w Drohobyczu na Ukrainie".