11 września 2003 r. odbyło się 49. posiedzenie Prezydium Senatu.

Prezydium rozpatrzyło wnioski polonijne o dotację z budżetu Kancelarii Senatu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych przedłożonych przez Zespół ds. Finansów Publicznych i zaopiniowanych przez Komisję Emigracji i Polaków za Granicą:

1. Wniosek nr 278 Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" - Program wspierania przedsiębiorczości w środowiskach polonijnych - Sesja szkoleniowa dla polskich rolników indywidualnych z Klekotyny, Murawki i Zajaciółki na Ukrainie - na kwotę 7000 zł. Przyznano ww. kwotę.

2. Wniosek nr 297 Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" - Program wspierania organizacji polonijnych i polskich poza granicami kraju - Informator dla kandydatów z Kresów na studia na uczelniach RP - na kwotę 5750 zł. Przyznano ww. kwotę.

3. Wniosek nr 298 Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" - Program rozwoju organizacji młodzieżowych, harcerstwa oraz sportu polonijnego - Obóz integracyjno-kulturoznawczy dla młodzieży ze Wschodu, studiującej na uczelniach w Polsce - na kwotę 28 275 zł. Przyznano ww. kwotę.

4. Wniosek nr 303 Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" - Program wspierania kultury polskiej poza granicami kraju - XI Cierlickie Lato Filmowe - na kwotę
11 495 zł. Przyznano ww. kwotę
.

5. Wniosek nr 305 Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" - Promocja spraw polonijnych za granicą i w kraju - Dofinansowanie wydania publikacji "Ale czy to kogo obchodzi" Ewy Odachowskiej-Poleczek z Chile - na kwotę 18 390 zł. Przyznano ww. kwotę.

6. Wniosek nr 299 - Fundacji "EURO-MOST" - Projekt "Polska - Wschód - poznajmy się na nowo" - na kwotę 39 100 zł. Wniosek został odrzucony, zgodnie z opinią komisji.

7. Wniosek nr 301 Naczelnej Organizacji Technicznej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych - Transport pomnika Jana Pawła II do Argentyny oraz wykonanie podstawy pomnika i tablicy pamiątkowej - na kwotę 32 779 zł. Przyznano ww. kwotę.

8 Wniosek nr 304 Stowarzyszenia na rzecz Chóru Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego - Koncerty dla Polonii w Chile - na kwotę 60 000 zł. Wniosek został odrzucony, zgodnie z opinią komisji.

Prezydium zapoznało się z projektami kart świątecznych i kalendarzy na 2004 rok. Przygotowane mają być:

- kalendarz ścienny w wersji podstawowej w nakładzie dla wszystkich senatorów, na użytek Senatu, Kancelarii Senatu oraz biur senatorskich,

- kalendarz ścienny 13-planszowy, o bogatszej szacie graficznej, nawiązujący do tradycji hymnu polskiego. Na każdej ze stron umieszczone zostanie logo Senatu z zaznaczoną 15. rocznicą odrodzenia Izby. Ustalono nakład na 1500 egzemplarzy.

- kalendarz biurkowy,

- kalendarz książkowy,

- kalendarz kieszonkowy.

Zaakceptowano przedstawione projekty kalendarzy, we wszystkich mają być zaznaczone daty związane z Senatem. Spośród przedstawionych propozycji kart świątecznych wybrano jeden wzór.

Po uzyskaniu dodatkowej informacji (fotogramów) ponownie rozpatrzono prośbę posła na Sejm Konstantego Miodowicza o zorganizowanie w Senacie wystawy fotograficznej pt. "Brazylia bliżej". Stwierdzono, że w przedstawionym materiale aspekt polonijny jest prezentowany w niewielkim stopniu, w związku z czym nieadekwatne jest miejsce ekspozycji, jakim miałby być Senat.

W dniach 13-16 października 2003 r., na zaproszenie przewodniczącego Bundesratu, z rewizytą do Austrii udaje się oficjalna delegacja Senatu pod przewodnictwem marszałka Longina Pastusiaka. Ustalono, że w skład delegacji wejdzie: 3 senatorów z Senackiego Klubu SLD-UP, 1 senator z Klubu "Blok Senat 2001", 1 senator z Koła Senatorów Ludowych i Niezależnych. Prezydium zasugerowało, by udział w wyjeździe wzięli senatorowie z grupy polsko-alpejskiej Unii Międzyparlamentarnej oraz ci, którzy nie brali do tej pory udziału w oficjalnych delegacjach. Pisma w tej sprawie zostały wystosowane do przewodniczących klubów i koła.

W związku z kolejnym artykułem w tygodniku "Nie" na temat pracy Senatu, Marszałek Senatu podniósł sprawę ewentualnej reakcji na wyjątkowo tendencyjne, wybiórcze i niezgodne z prawdą podane tam informacje. Uzgodniono, że wicedyrektor Biura Prezydialnego Zdzisław Iwanicki przygotuje wyjaśnienie do redakcji "Nie", a red. Zielińska zostanie zaproszona na spotkanie w Kancelarii Senatu. Stwierdzono, że pożądana byłaby reakcja poszczególnych senatorów.