21 czerwca 2002 r. odbyło się 24 . posiedzenie Prezydium Senatu.

Prezydium zaakceptowało wniosek Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, dotyczący wyrażenia zgody na odbycie wyjazdowego posiedzenia komisji w dniach 1-2 lipca br. w Poznaniu i Kaliszu. Jednocześnie zgodzono się na pokrycie przez Kancelarię Senatu kosztów transportu senatorów oraz obsługę sekretariatu.

Podczas posiedzenia Prezydium Senatu przyjęło wszystkie wnioski o dotacje pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Emigracji i Polaków za Granicą:

I. WNIOSKI INWESTYCYJNE

1. wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" - remont dachu katedry lwowskiej - 70 000 zł,

2. wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" - remont budynku zakupionego dla chorągwi Harcerstwa Polskiego z przeznaczeniem na stanicę harcerską we Lwowie - 40 000 zł,

3. wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" - budowa Domu Polskiego w Vicsani, w Rumunii - 80 000 zł,

4. wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" - remont i rozbudowa Domu Polskiego w Budapeszcie, na Węgrzech -76 560 zł,

5. wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" - rozbudowa polskiej szkoły podstawowej w Krasławie, na Łotwie -168 264 zł,

6. wniosek Telewizji Polskiej SA Program Satelitarny TV POLONIA - zakup i montaż trzech nadajników wraz ze sprzętem technicznym do retransmisji programu TV POLONIA w Kokczetawie, Pietropawłowsku, Czkałowie, w Kazachstanie -117 101 zł,

7. wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" - dokumentacja projektowo-kosztorysowa boisk szkolnych oraz ogrodzenia terenu szkoły polskiej w Grodnie, na Białorusi - 50 000 zł,

8. wniosek Związku Polaków ZGODA w RFN, z. Recklinghausen, w Niemczech - remont dolnej części Domu Polskiego w Recklinghausen (odnowienie podłogi i ścian) - 29 999 zł (netto).

II. AKCJA LETNIA

1. wniosek Caritas Archidiecezji Wrocławskiej - organizacja kolonii letnich w Sulistrowiczkach dla dzieci i młodzieży z rodzin polskich (z Ukrainy, Białorusi, Litwy) - 23 350 zł,

2. wniosek Fundacji Ochrony Polsko-Niemieckiego Dziedzictwa Kulturowego im. Wita Stwosza - zakwaterowanie i wyżywienie uczestników szkół letnich języka polskiego dla studentów polonistyki w Grodnie, Dyneburgu i Mińsku - 25 000 zł,

3. wniosek Katolickiego Stowarzyszenia "Przyjazna Szkoła" - I Międzynarodowe Warsztaty Polonijne "Dziedzictwo Pokoleń" - Hrubieszów-Krasnobród, na wyżywienie uczestników - 25 000 zł,

4. wniosek Społecznego Towarzystwa Oświatowego, Samodzielne Koło Terenowe nr 75 w Krasnymstawie - obóz wypoczynkowy dla dzieci pochodzenia polskiego z Białorusi -12 025 zł,

5. wniosek Stowarzyszenia "Pro Filia" - udział osób polskiego pochodzenia, zakwaterowanie i wyżywienie uczestników w letniej szkole języka, literatury i kultury polskiej oraz warsztaty polonistyczne dla nauczycieli ze szkół polskich na Zaolziu - 30 000 zł,

6. wniosek Stowarzyszenia "Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży ze Środowisk Polonijnych" - kolonie letnie w Gostwicy dla dzieci z rodzin polskich z Litwy i Ukrainy - 30 000 zł,

7. wniosek Stowarzyszenia Wykładowców, Konsultantów i Lektorów Pro-Akademia - pobyt w Pabianicach i Łodzi młodzieży szkolnej pochodzenia polskiego z Saratowa, na Powołżu - 13 999 zł,

8. wniosek Towarzystwa Mokotowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku - Letni Uniwersytet Trzeciego Wieku, Drohiczyn 2002 - 15 520 zł,

9. wniosek Unii Katolickich Stowarzyszeń Rodzin Archidiecezji Warszawskiej - obozy szkoleniowo-wypoczynkowe dla rodzin polskich zamieszkałych na Ukrainie: Lwów, Mościska, Żytomierz - 17 500 zł.

Ponadto pozytywnie zaopiniowano jako akcję letnią:

10. wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", zawarty w poz. 42 zał. Wnioski Programowe Jednostek Krajowych - uzupełnienie wniosku "Program wspierania organizacji polonijnych i polskich za granicą":

a) parafia rzymskokatolicka w Kamyszynce, w Kazachstanie - kolonie dla 35 dzieci z biednych rodzin polskich - 4942 zł,

b) parafia rzymskokatolicka "na Malowance" w Żytomierzu, na Ukrainie - organizacja przy parafii półkolonii dla dzieci pochodzenia polskiego - 2758 zł.

III. WNIOSKI PROGRAMOWE - JEDNOSTKI KRAJOWE

1. wniosek Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie - opieka nad katedrami polonistyki i lektoratami języka polskiego - 119 048 zł,

2. wniosek Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie - opieka nad szkółkami niedzielnymi - 132 276 zł,

3. wniosek Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie - dokumentowanie śladów obecności polskiej na Wschodzie -193 200 zł,

4. wniosek Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie - promocja języka polskiego i kultury polskiej - 166 986 zł,

5. wniosek Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie - wspieranie aktywności obywatelskiej środowisk polskich - 181 662 zł,

6. wniosek Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie - media elektroniczne dla środowisk polskich na Wschodzie - 214 828 zł,

7. wniosek Fundacji Pomocy Szkołom Polskim na Wschodzie - międzynarodowa sesja naukowa na Białorusi z okazji 200-lecia urodzin Ignacego Domeyki - 12 000 zł,

8. wniosek Lubelskiego Klubu Polonijnego - kontynuacja wydawania dwumiesięcznika "Forum Polonijne" - 97 880 zł,

9. wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" - pomoc dla biednych rodzin polskich z Armenii, Gruzji, Kazachstanu, Mołdawii, Ukrainy, Białorusi i Litwy, dożywianie dzieci w polskich szkołach na Litwie i Białorusi, transporty charytatywne - 459 770 zł,

10. wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" - program prac Ośrodka ds. Polskiego Dziedzictwa Kulturowego poza Granicami Kraju - 254 500 zł,

11. wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" - zjazd Stowarzyszenia Szkół Młodszych Ochotniczek - 60 000 zł,

12. wniosek Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód - szkolenie dla działaczy polonijnych na temat zasad prowadzenia działalności gospodarczej połączone z praktykami w polskich firmach - 25 000 zł,

13. wniosek Stowarzyszenia Przyjaciół i Wychowanków Zespołu Tańca Ludowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej - Studium Folklorystyczne dla Instruktorów Zespołów Polonijnych w Lublinie - 52 700 zł.

Pozostałe wnioski przedstawione do decyzji prezydium zostały odrzucone.