7 marca br. odbyło się 14. posiedzenie Prezydium Senatu.

Podczas posiedzenia szef Kancelarii Senatu minister Adam Witalec przedstawił projekt zarządzenia marszałka Senatu wraz ze statutem Kancelarii Senatu. Przedstawił także opinię Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich oraz problemy podnoszone w trakcie obrad komisji. Członkowie Prezydium Senatu zapoznali się z proponowanymi zmianami w organizacji Kancelarii Senatu. Projekt zarządzenia i statut Kancelarii Senatu zostały zaopiniowane pozytywnie.

Ustalono termin następnego posiedzenia Prezydium Senatu (15 marca br.), na którym zostaną rozpatrzone wnioski dotyczące spraw polonijnych. Omówiono również przygotowania do debaty polonijnej podczas planowanego posiedzenia Senatu.