30 stycznia 2002 r. odbyło się 11. posiedzenie Prezydium Senatu.

Z uwagi na fakt, że senator Dorota Simonides nie przyjęła desygnacji do Konwentu Unii Europejskiej, prezydium (3 głosy za, 1 głos wstrzymujący się) desygnowało na tę funkcję senatora Edmunda Wittbrodta.