19 grudnia 2001.r. odbyło się 8. posiedzenie Prezydium Senatu.

Podczas posiedzenia zapoznano się z informacją dotyczącą wniosku senatora Sergiusza Plewy w sprawie wyrażenia zgody na pełnienie przez niego funkcji społecznego prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej "Słoneczny Stok" w Białymstoku. Na podstawie opinii Biura Administracyjnego i Spraw Senatorskich Kancelarii Senatu stwierdzono, że zgodnie z obowiązującymi przepisami nie ma przeszkód, aby senator S. Plewa sprawował jednocześnie mandat senatorski i pełnił funkcję społecznego prezesa spółdzielni mieszkaniowej, jego wniosek natomiast należy uznać za informację złożoną w trybie art. 33 ust. 1 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora.

Podobnie przyjęto rekomendację Biura Administracyjnego i Spraw Senatorskich odnośnie do prośby senatora Zbigniewa Kulaka, który zgodnie z art. 33 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora zwrócił się z wnioskiem o wyrażenie zgody na wykonywanie zawodu lekarza chirurga w wymiarze 1/5 etatu. Stwierdzono, że jego wniosek należy uznać za informację złożoną w trybie art. 33 ust. 1 tej ustawy.

Podczas posiedzenia marszałek Senatu poinformował o spotkaniach mających się odbyć w związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia:

- 19 grudnia br. harcerze z ZHP na ręce marszałka Senatu przekażą Betlejemskie Światło Pokoju na sali obrad, zaraz po rozpoczęciu posiedzenia Senatu,

- 20 grudnia o godz. 12.00 odbędzie się spotkanie opłatkowe marszałka Senatu, senatorów i pracowników Kancelarii Senatu; oczekiwane jest przybycie ks. infułata H. Chudka,

- 20 grudnia o godz. 18.00 w Sali Kolumnowej Sejmu odbędzie się spotkanie opłatkowe posłów i senatorów z prymasem Polski Józefem Glempem.

Na zakończenie posiedzenia Prezydium Senatu ustalono dyżury wicemarszałków w okresie od 22 grudnia 2001 r. do 6 stycznia 2002 r. Szef Kancelarii Senatu przekazał informację dotyczącą urlopów "R-ki".