13 grudnia 2001 r. odbyło się 7. posiedzenie Prezydium Senatu.

Prezydium przedyskutowało prośbę Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" o przesunięcie środków z dotacji na zadania inwestycyjne. Wyrażono zgodę, ale jednocześnie stwierdzono, że Stowarzyszenie zostanie pisemnie uprzedzone, iż na podstawie tak ogólnych i w niekompetentny sposób przedstawionych informacji prezydium po raz ostatni wyraża zgodę na przesunięcie dotacji tak późno zgłoszonych. Wyrażono niepokój z powodu takiego stanu rzeczy. Marszałek Senatu przypomniał o powziętych w sprawie przygotowania wniosku postanowieniach, zgodnie z którymi do wniosku powinny być zawsze dołączone:

- opinia Komisji Emigracji i Polaków za Granicą,

- opinia właściwej placówki dyplomatycznej,

- opinia Działu Polonijnego BSMiP.

Prezydium, zgodnie z prośbą Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", zaakceptowało przesunięcie środków na zadania programowe. Przewodniczący Komisji Emigracji i Polaków za Granicą stwierdził, że komisja nie mogła zweryfikować tego wniosku z powodu bardzo krótkiego terminu i braku załączników dotyczących meritum sprawy.

Marszałek Senatu stwierdził, iż:

- należy podnieść rangę Komisji Emigracji i Polaków za Granicą w sprawie opiniowania wniosków o dofinansowanie,

- należałoby przywrócić zwyczaj zapraszania na posiedzenia prezydium przedstawicieli podmiotów ubiegających się o dofinansowanie,

- dotychczasowy tryb przyznawania dotacji doprowadził do rozluźnienia dyscypliny finansowej.