Wizyta ministra spraw zagranicznych Urugwaju

26 kwietnia 2002 r. wizytę w Senacie RP złożył minister spraw zagranicznych Republiki Urugwaju Didier Opertti Badan. Gościa przyjął wicemarszałek Ryszard Jarzembowski.

W czasie spotkania rozmówcy podkreślili, że Polskę i Urugwaj, mimo geograficznego oddalenia, łączą dobre kontakty i współpraca. Minister Badan zwrócił uwagę, że większość Urugwajczyków jest pochodzenia europejskiego i pod względem kultury, obyczajów nasze narody są sobie bliskie.

Wicemarszałek Jarzembowski przypomniał, że w Urugwaju mieszka liczna Polonia i że za kilka dni, podczas specjalnego posiedzenia poświeconego Polonii i Polakom za granicą, Senat RP będzie gościł jej przedstawicieli. Minister Badan wysoko ocenił urugwajską Polonię.

W rozmowie poruszono też kwestię współpracy gospodarczej. Wicemarszałek Ryszard Jarzembowski stwierdził, że podstawowym celem polityki zagranicznej obecnego rządu jest integracja z Unią Europejską. Jednocześnie zaznaczył, że Polska jest zainteresowana rozwijaniem współpracy także z innymi państwami, również z Urugwajem.

Minister Badan podzielił się doświadczeniami ze współpracy Urugwaju z UE. Jego zdaniem, nie układa się ona najlepiej. Urugwaj - jak stwierdził minister - szuka partnerów handlowych, gospodarczych wszędzie tam, gdzie może ich znaleźć, także w Polsce.

Wicemarszałek Ryszard Jarzembowski zadeklarował gotowość kontynuowania współpracy parlamentarnej, przypomniał, że Senat RP od kilku lat utrzymuje stałe kontakty z parlamentem Urugwaju..

 

* * *

 

Charge d' Affaires Ambasady Republiki Angoli z wizytą
u marszałka Senatu

25 kwietnia 2002 r. charge d' Affaires Ambasady Republiki Angoli Antonio Wime Nunes został przyjęty przez wicemarszałka Senatu Ryszarda Jarzembowskiego.

 

* * *

 

Ambasador Republiki Francuskiej z wizytą u marszałka Senatu

23 kwietnia 2002 r. ambasador Republiki Francuskiej Patrick Gautrat został przyjęty przez marszałka Senatu Longina Pastusiaka.

 

* * *

 

Ambasador Federacji Rosyjskiej z wizytą u marszałka Senatu

23 kwietnia 2002 r. ambasador Federacji Rosyjskiej Nikołaj N. Afanasjewski został przyjęty przez marszałka Senatu Longina Pastusiaka.

 

* * *

 

Ambasador Republiki Litewskiej z wizytą u marszałka Senatu

23 kwietnia 2002 r. ambasador Republiki Litewskiej Darius Degutis został przyjęty przez marszałka Senatu Longina Pastusiaka.

 

* * *

 

Spotkanie marszałka Senatu z maturzystami

23 kwietnia 2002 r. marszałek Senatu RP Longin Pastusiak przyjął maturzystów Społecznego Liceum Ogólnokształcącego nr 19 w Warszawie - szkoły, której uczniowie od 1998 roku uczestniczą w obradach młodzieży Unii Europejskiej. Odbywające się co pół roku sesje naśladują procedury obrad "dorosłego" Parlamentu Europejskiego, a uchwalane przez młodzież rezolucje są przekazywane temu Parlamentowi.

W grudniu 2001 roku SLO nr 19 było organizatorem narodowej sesji w Krakowie. Wzięło w niej udział 16 szkól z 11 województw. Uczniowie, których przyjął marszałek byli prezydentami tej sesji i na ręce marszałka Senatu złożyli sprawozdanie z obrad oraz teksty podjętych uchwał.

Marszałek Longin Pastusiak wręczył młodym gościom listy gratulacyjne i wyraził przekonanie, że wykształcona polska młodzież ma w przyszłości szansę na pracę w Unii Europejskiej.

 

* * *

 

Delegacja Senatu RP z wizytą w Rumunii

W dniach 16-19 kwietnia 2002 r na zaproszenie przewodniczącego Senatu Rumunii Nicolae Vacaroiu, oficjalną wizytę w tym kraju złożyła delegacja Senatu RP z marszałkiem Longinem Pastusiakiem. W skład delegacji wchodzili senatorowie: Adam Biela, Henryk Dzido, Zbigniew Kułak i Sergiusz Plewa. Delegacji Senatu towarzyszyła ponadtrzydziestoosobowa grupa polskich przedsiębiorców.

"Oba nasze kraje mają te same interesy, zmierzają po tej samej drodze do wspólnej Europy" - powiedział marszałek L. Pastusiak w rozmowie z przewodniczącym rumuńskiego Senatu. N. Vacaroiu podkreślił, że Rumunia bardzo liczy na poparcie Polski w staraniach o wejście do NATO. Marszałek L. Pastusiak stwierdził, że członkostwo Rumunii w Sojuszu Północnoatlantyckim będzie służyć umacnianiu jego południowej flanki oraz stabilizacji w całej Europie.

O przyszłych strukturach europejskich oraz udziale w nich Polski i Rumunii mówiono także podczas spotkania polskiej delegacji z przewodniczącym Izby Deputowanych Rumunii Valerem Dorneanu. Marszałek L. Pastusiak podkreślił, że Polska jest zwolenniczką przyjęcia do NATO całej siódemki ubiegających się państw i wyraził przekonanie, że Rumunia dostanie zaproszenie do udziału w pracach tej organizacji na szczycie w Pradze jesienią br.

17 kwietnia 2002 r., przy udziale marszałka L. Pastusiaka, odbyło się polsko-rumuńskie forum gospodarcze, którego organizatorem były rumuńska Izba Przemysłu i Handlu oraz polska Krajowa Izba Gospodarcza. W forum wzięli udział polscy i rumuńscy przedsiębiorcy. Podczas spotkania polska firma Pronar-Narew i rumuńska TOFAN-Grupa podpisały umowy na dostawy ciągników do Rumunii i opon do Polski na kwotę 18 mln dolarów. Polscy przedsiębiorcy w najbliższych dniach zamierzają podpisać kolejne porozumienia handlowe na sumę 125 mln dolarów. Obecnie w Rumunii działają 172 polskie firmy.

Delegacja polskiego Senatu została także przyjęta przez premiera Rumunii Adriana Nastease oraz prezydenta Iona Iliescu.

W Domu Polskim w Bukareszcie odbyło się spotkanie z przedstawicielami tutejszej Polonii, która liczy około 7000 osób. Przedstawiciele Polonii otrzymali między innymi podręczniki i słowniki do nauki języka polskiego.

19 kwietnia 2002 r. marszałek L. Pastusiak gościł wśród Polonii na Bukowinie. W domach polskich m.in. w Suczawie i Nowym Sołońcu marszałek spotkał się z mieszkającymi tam Polakami.

Szacuje się, że w Rumunii, głównie na Bukowinie, mieszka około 7 tysięcy osób polskiego pochodzenia, którzy osiedlili się tu pod koniec XVIII wieku. Polacy mieszkający na tych terenach zachowali do dziś polski język, kulturę i obyczaje. Byli i są lojalnymi obywatelami Rumunii, która stała się ich ojczyzną, i przyczyniają się do jej rozwoju.

Na spotkaniu w Suczawie marszałek L. Pastusiak powiedział m.in., że ziemia rumuńska od wieków była dla Polaków życzliwa. Polaków i Rumunów łączyła, zwłaszcza w XIX w., wspólna walka wyzwoleńcza. Marszałek dodał, iż Polacy dobrze pamiętają pomoc udzieloną im we wrześniu 1939 r. przez ówczesny rząd rumuński. Rumunia przyjęła wówczas około 100 tysięcy polskich uchodźców, wśród których połowę stanowili żołnierze. Uchodźcom okazano życzliwość i współczucie.

Marszałek L. Pastusiak wyraził zadowolenie, że po latach systematycznego ograniczania w Rumunii respektowane są prawa wszystkich mniejszości i grup narodowościowych - w tym i mniejszości polskiej, w niepodległej i demokratycznej Rumunii społeczność polska korzysta z pełni praw obywatelskich i praw mniejszości narodowych, a władze Rumunii okazują zrozumienie dla jej potrzeb.

"Cieszę się, że obecnie działające organizacje polonijne w Rumunii nawiązują do tych istniejących przed I wojną światową: Towarzystwa Polskiej Bratniej Pomocy i Polskiej Rady Narodowej oraz Związku Polaków w Rumunii, których praca wyznaczała rytm polskiego życia w międzywojennej Rumunii" - powiedział marszałek. Dodał, iż znane mu są problemy, z którymi borykają się Polacy mieszkający w zamkniętym środowisku wiejskim na Bukowinie - zwłaszcza w zakresie edukacji. "Dlatego Senat, jako patron Polaków za granicą, dokłada i będzie nadal dokładać wszelkich starań, aby w miarę możliwości budżetu przeznaczonego na pomoc Polonii i Polakom za granicą pomagać w przezwyciężaniu problemów związanych z oświatą i utrzymaniem szkół polskich w Rumunii" - stwierdził marszałek L. Pastusiak. Zapewnił, iż Senat RP pamięta o Polakach mieszkających w Rumunii i w miarę swoich możliwości służyć będzie tutejszej Polonii pomocą i wspierać ich działania.

 

* * *

 

Longin Pastusiak - Homo Popularis 2001

Marszałek Senatu RP Longin Pastusiak otrzymał honorową nagrodę - "Homo Popularis 2001". Tytuł ten został przyznany głosami czytelników, telewidzów i słuchaczy w plebiscycie "Twojego Wieczoru", Telewizji Polskiej Oddziału w Gdańsku i Radia Gdańsk.

 

* * *

 

Ambasador RP przy Unii Europejskiej z wizytą u marszałka Senatu

9 kwietnia 2002 r. ambasador RP przy Unii Europejskiej Marek Grela został przyjęty przez marszałka Senatu Longina Pastusiaka.

 

* * *

 

Ambasador RP w Królestwie Hiszpanii z wizytą u marszałka Senatu

9 kwietnia 2002 r. ambasador RP w Królestwie Hiszpanii Grażyna Bernatowicz została przyjęty przez marszałka Senatu Longina Pastusiaka.

 

* * *

 

Zawody zaufania publicznego a interes publiczny

8 kwietnia 2002 r. odbyła się konferencja "Zawody zaufania publicznego a interes publiczny". W wystąpieniu wstępnym marszałek Longin Pastusiak powiedział:

"W imieniu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i własnym, z przyjemnością witam wszystkich zebranych na dzisiejszej konferencji pt.: "Zawody zaufania publicznego a interes publiczny." Konferencji zorganizowanej przez Komisję Polityki Społecznej i Zdrowia przy współudziale Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Na wstępie nasuwa się oczywiście zasadnicze pytanie w jakiej mierze można w sposób jednoznaczny określić definicję zawodu zaufania publicznego. Ale rodzą się również inne pytania, które chciałbym postawić już na wstępie. Jakie grupy zawodowe można zaliczyć do tej kategorii?

Czy istnieje zawód na świecie, który nie powinien cieszyć się zaufaniem społecznym? Czy ktoś wykonując jakikolwiek zawód nie chciałby cieszyć się zaufaniem społecznym? Kiedy mówimy o zaufaniu społecznym, to zwyczajowo przyjęto, iż mamy na myśli osoby pełniące funkcje np. sędziów w różnych typach sądownictwa, lekarzy, adwokatów i rzeczników praw obywatelskich, ekspertów i rzeczoznawców z różnych dziedzin życia społecznego i gospodarczego.

Czy zaufanie społeczne można zadekretować jakimś aktem prawnym? Mam nadzieję, że te pytania zainspirują Państwa do wymiany poglądów. Osobiście uważam, iż każdy z nas własną pracą, własną postawą decyduje o tym czy cieszy się zaufaniem społecznym?

W wielu wypadkach mogą tu występować sprzeczności pomiędzy interesem publicznym a solidarnością korporacyjną.

Konstytucja RP nie precyzuje tego zagadnienia w sposób jednoznaczny.

Art. 17 Konstytucji umożliwia bowiem tworzenie w drodze ustawy samorządów zawodowych, reprezentujących osoby wykonujące zawody zaufania publicznego, których m.in. zadaniem jest sprawowanie pieczy nad wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony.

Samorządy te nie mogą jednak naruszać wolności wykonywania zawodu, ani ograniczać wolności podejmowania działalności gospodarczej.

Potwierdza to w pewnej mierze art. 65 Konstytucji, który zapewnia wolność wyboru i wykonywania zawodu oraz wybór miejsca pracy.

Wydaje się, że występuje tu zbyt daleko posunięta tolerancja odnośnie zawodów zaufania publicznego. Jest to dość delikatne zagadnienie w jakiej mierze będąc osobą zaufania publicznego można korzystać z pełni swobody wykonywania zawodu.

Sądzę, iż zgromadzone tu tak kompetentne grono przedstawicieli, zarówno zawodów zaufania publicznego, jak i instytucji parlamentarnych, samorządowych i urzędów centralnych, podejmie wieloaspektową dyskusję nad tym złożonym zagadnieniem i nie przyczynicie się Państwo do pogłębienia antagonizmów między różnymi zawodami.

Dyskusja dzisiejsza, mam nadzieję, będzie stanowiła podstawę do prac parlamentarnych, wytyczających kierunek ustawodawstwa dotyczącego zawodów zaufania publicznego.

Życzę Państwu owocnych obrad, zgodnych konkluzji i mam nadzieję, że osiągnięte efekty będą istotnym wkładem do przyszłej działalności ustawodawczej na te niełatwe tematy, jakie dziś podejmujecie."

 

* * *

 

Posiedzenie gremium kierowniczego Zgromadzenia Parlamentarnego NATO

W dniach 6-7 kwietnia 2002 r. w Granadzie w Hiszpanii odbyło się posiedzenie gremium kierowniczego Zgromadzenia Parlamentarnego NATO. W posiedzeniu wziął udział marszałek Longin Pastusiak, który jest przewodniczącym stałej delegacji Sejmu i Senatu do Zgromadzenia.

Przedmiotem obrad był m.in. stan stosunków transatlantyckich. W przyjętej rezolucji uczestnicy posiedzenia wyrazili głębokie zaniepokojenie eskalacją gwałtu na Bliskim Wschodzie i wezwali Izrael do bezzwłocznego wycofania swych wojsk z miast palestyńskich.

Omówiono także stan przygotowań do sesji wiosennej Zgromadzenia Parlamentarnego NATO, która odbędzie się w Sofii w dniach 24-28 maja 2002 r. Sesja ta zbiegnie się w czasie w wizytą papieża w Bułgarii. 24 maja z parlamentarzystami NATO spotka się w Sofii papież Jan Paweł II, który udzieli im specjalnego błogosławieństwa.

 

* * *

 

Uroczystość w Galerii Porczyńskich

4 kwietnia 2002 r., w Galerii Porczyńskich w Warszawie, marszałek Senatu Longin Pastusiak wziął udział w uroczystości wręczenia Złotych, Srebrnych i Brązowych Statuetek oraz Złotych Pucharów przyznawanych - już po raz ósmy - najlepiej działającym w świecie organizacjom polskim i polonijnym.

Inicjatorem przyznawania Statuetek jest Klub Publicystów Polonijnych Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej.

W czasie uroczystości marszałek podkreślił, że wręczane Statuetki są wyrazem uznania dla organizacji polonijnych i osób indywidualnych, żyjących poza granicami kraju, są dodatkowym łącznikiem w utrzymywaniu i zacieśnianiu więzi z Macierzą. Są także czynnikiem mobilizującym do podejmowania nowych, konkretnych działań na rzecz środowisk, w których żyją.

"Tegoroczni laureaci - stwierdził marszałek - zostali wybrani spośród 57 wniosków nadesłanych przez konsulów generalnych całego świata. Mogą się czuć szczególnie wyróżnieni".

Marszałek Longin Pastusiak przyjął przewodnictwo Honorowego Komitetu Budowy Pomnika Polskiego Emigranta. W skład Komitetu wchodzą również senatorowie: Tadeusz Rzemykowski i Ryszard Sławiński.

 

* * *

 

Minister rolnictwa, rybołówstwa i żywności Hiszpanii z wizytą u marszałka Senatu

26 marca 2002 r. marszałek Senatu RP Longin Pastusiak przyjął ministra rolnictwa, rybołówstwa i żywności Hiszpanii Miguela Ariasa Canete'a.

W czasie spotkania marszałek podkreślił, że Polskę i Hiszpanię łączą bardzo dobre, przyjazne stosunki i rozwijająca się współpraca. Marszałek podziękował za wsparcie, jakiego Hiszpania udziela polskim dążeniom do integracji z UE

Marszałek zapewnił też, że w ustalonym terminie Polska na pewno zdąży dostosować swoje prawo do wymogów Unii.

Minister Miguel Arias Canete stwierdził, że rozpoczęty proces poszerzenia UE, jest niezwykle ambitny. Hiszpania, sprawując prezydencję, chce go zdynamizować, tak by państwa takie jak Polska w 2004 roku mogły już uczestniczyć w wyborach do parlamentu europejskiego. Zdaniem ministra, Polska i Hiszpania będą współpracowały na wielu płaszczyznach, między innymi polityki rolnej.

Minister wyraził przekonanie, że polskie negocjacje z UE zostaną zakończone do końca 2002 roku. Miguel Arias Canete przypomniał, że hiszpańska droga do Unii też nie była łatwa, a przecież korzyści z integracji trudno przecenić: zmodyfikowano infrastrukturę, unowocześniono rolnictwo, zmniejszono różnice między Hiszpanią a pozostałymi państwami UE w dochodzie narodowym przypadającym na statystycznego obywatela.

 

* * *

 

Ambasador Federacyjnej Republiki Brazylii z wizytą u marszałka Senatu

25 marca 2002 r. ambasador Federacyjnej Republiki Brazylii Carlos Alberto de Azevedo Pimentel został przyjęty przez marszałka Senatu Longina Pastusiaka.

 

* * *

 

Ambasador RP w Federacji Rosyjskiej z wizytą u marszałka Senatu

25 marca 2002 r. ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Federacji Rosyjskiej Stefan Meller został przyjęty przez marszałka Senatu Longina Pastusiaka.

 

* * *

 

Zgromadzenie Ogólne sędziów Trybunału Konstytucyjnego

19 marca 2002 r. w Warszawie odbyło się Zgromadzenie Ogólne sędziów Trybunału Konstytucyjnego. W uroczystym zgromadzeniu wzięli udział - oprócz wszystkich 15 sędziów Trybunału - prezydent Aleksander Kwaśniewski, premier Leszek Miller oraz marszałkowie Sejmu i Senatu Marek Borowski i Longin Pastusiak.

Podczas zgromadzenia sędziowie TK omówili działalność Trybunału w 2001 r. W wygłoszonych przemówieniach szczególną uwagę zwracano na rolę Trybunału Konstytucyjnego jako gwaranta praw w świetle polskiej drogi do Unii Europejskiej.

Prezydent A. Kwaśniewski podkreślił, że w perspektywie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej ważną rolę odgrywa Trybunał jako instytucja rozstrzygająca, czy ratyfikowane umowy międzynarodowe są zgodne z obowiązującą w Polsce Konstytucją. Jednocześnie prezydent podkreślił rolę Trybunału w systemie demokratycznym. Jego zdaniem, jest on gwarantem siły i powagi prawa konstytucyjnego. Wysiłki sędziów TK budują praworządną Rzeczpospolitą i państwo prawa.

W swoim wystąpieniu podczas Zgromadzenia Ogólnego sędziów TK marszałek L. Pastusiak stwierdził, że Senat służy "poprawianiu Sejmu". W tej kadencji wpłynęły do Senatu 54 ustawy, do których zgłoszono 264 poprawki. Sejm odrzucił tylko 53, co oznacza, że 70% poprawek Senatu jest przyjmowanych przez Sejm. "Statystyka ta, jak i praktyka funkcjonowania Izby Wyższej, dogłębnie rozpatrującej wszystkie za i przeciw konkretnym rozwiązaniom legislacyjnym, potwierdza fakt, że misją Senatu jest stanie na straży jakości prawa" - podkreślił marszałek L. Pastusiak.

W opinii marszałka, istotnym zadaniem klasy politycznej, organów stosujących prawo i środowisk opiniotwórczych - w tym elit prawniczych - jest podjęcie żmudnej pracy na rzecz przywrócenia społecznego szacunku dla prawa. Prawo bowiem nie jest jedynie systemem regulującym stosunki społeczne, który wymusza respekt poprzez określone sankcje, ale tworzy również normy społecznego postępowania. "Na wartość stanowionego prawa składają się w równej mierze działania ustawodawcy, jak i orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. W mojej opinii, były i są to mądre orzeczenia, potwierdzające wysoki poziom kompetencji poszczególnych sędziów, jak i Trybunału jako całości. Doceniam, iż orzeczenia te stanowią istotny wkład w utrwalanie współczesnej polskiej demokracji" - stwierdził marszałek L. Pastusiak.

W opinii premiera L. Millera, rola i znaczenie Trybunału nie maleje, lecz rośnie i będzie on miał znaczenie przy wchodzeniu Polski do UE.

Jak stwierdził marszałek Sejmu M. Borowski, należy zadbać, aby orzeczenia Trybunału stały się podstawą w procesie legislacyjnym.

Minister sprawiedliwości Barbara Piwnik podkreśliła, że coraz częstszą praktyką staje się zadawanie pytań prawnych Trybunałowi przez sądy. Zdaniem minister, można oczekiwać, że wobec coraz częstszych pytań orzecznictwo Trybunału będzie miało wpływ na działalność sądów.

Prezes TK Marek Safjan wyraził obawę, by nie doszło do tego, że zapowiedzi składania wniosków do Trybunału traktowane byłyby jako straszak, a same wnioski składane byłyby instrumentalnie, bez merytorycznego uzasadnienia.

Zdaniem prezesa TK, źle jest skonstruowana instytucja skargi konstytucyjnej. "Trybunał zajmuje się aktami prawnymi, a nie pojedynczymi przypadkami ludzkimi. Jednak często skarga odzwierciedla takie sytuacje, a Trybunał widzi, że ktoś został skrzywdzony. W takich przypadkach brakuje nam takich możliwości, jak np. w Niemczech, gdzie Trybunał może uchylić wyrok" - stwierdził J. Safjan.

 

* * *

 

Ogólnopolski Konkurs - "Wójt roku 2001"

19 marca 2002 r. w Nałęczowie odbyło się uroczyste zakończenie ogólnopolskiego konkursu na "Wójta roku 2001", ogłoszonego przez redakcję programów wiejskich TVP pod patronatem marszałka Senatu Longina Pastusiaka.

W konkursie, w którym startowało 51 wójtów zgłoszonych do telewizji przez różne instytucje i osoby prywatne, wygrała wójt gminy Lesznowola w województwie mazowieckim Maria Batycka-Wąsik. Wskazali na nią telewidzowie w telefonicznym głosowaniu w systemie audiotele. Podczas uroczystego ogłoszenia wyników rywalizacji laureatka odebrała pamiątkowy dyplom z rąk patrona konkursu, marszałka L. Pastusiaka.

Gratulując zwycięzcom konkursu, marszałek Senatu przypomniał, że rola samorządu lokalnego nabiera znaczenia i zyskuje coraz większe uznanie wśród społeczności wiejskiej. W opinii L. Pastusiaka, wójtowie są liderami tego powszechnego ruchu społecznego. Jak podkreślił, w nadchodzących wyborach samorządowych rola wójtów nabierze znaczenia jako reprezentantów społeczności lokalnych wybieranych - być może - w głosowaniu bezpośrednim. Marszałek wyraził nadzieję, że następna edycja konkursu skupi znacznie szersze grono uczestników.

Konkurs miał na celu wyróżnienie wójtów, którzy wykazali się najlepszymi osiągnięciami w pracy na rzecz swojej gminy. Oceniana była m.in. realizacja inwestycji w gminie, współpraca z radnymi, umiejętność starania się o zewnętrzne wsparcie finansowe.

M. Batycka-Wąsik jest wójtem w Lesznowoli dopiero pierwszą kadencję, ale w tamtejszym samorządzie pracuje od 1991 roku. Jest prawnikiem, ukończyła też podyplomowe studia w zakresie marketingu i zarządzania, a obecnie studiuje prawo samorządowe Unii Europejskiej.

Gmina Lesznowola ponad 40% ubiegłorocznego budżetu przeznaczyła na inwestycje. Otrzymała 600 tys. zł dotacji z Banku Światowego na budowę oczyszczalni ścieków i drugie tyle na budowę hali sportowej. Całą dokumentację potrzebną do uzyskania dotacji gmina przygotowała samodzielnie, bez angażowania firm doradczych.

 

* * *

 

Wizyta prezydenta Republiki Estońskiej

18 marca 2002 r. oficjalną wizytę w Senacie RP złożył prezydent Republiki Estońskiej Arnold Rüütel. Gościa przyjął wicemarszałek Ryszard Jarzembowski.

W czasie spotkania wicemarszałek podkreślił, że nasze kraje łączy dobra współpraca na forum międzynarodowym. Polska i Estonia opowiedziały się za zwalczaniem terroryzmu - prezydent Estonii uczestniczył w warszawskiej konferencji poświęconej tej sprawie. Oba kraje dążą do integracji z Unią Europejską i liczą na przyjęcie w 2004 roku. Dobra jest także współpraca dwustronna, między innymi, parlamentarna.

Wymiana handlowa między naszymi państwami utrzymuje stałą tendencję wzrostową, ale - jak stwierdził wicemarszałek Ryszard Jarzembowski - w tej dziedzinie można jeszcze dużo poprawić. Wicemarszałek jako przykład podał możliwości rozwijania współpracy regionalnej - dotychczas tego rodzaju porozumienie zawarły jedynie woj. kujawsko-pomorskie i rejon Jogeva.

Prezydent Estonii przedstawił sytuację ekonomiczną swojego kraju, poinformował o towarzyszącej mu podczas obecnej wizyty w Polsce grupie biznesmenów, która gotowa jest nawiązać kontakty gospodarcze. Zdaniem prezydenta, rozwijająca się współpraca państw rejonu Morza Bałtyckiego będzie sprzyjać wymianie gospodarczej także między Polską i Estonią.

Rozmówcy wymienili też opinie na temat społecznej akceptacji dążeń do integracji z UE w Polsce i Estonii.

 

* * *

 

W szkole w Braniewie otwarto Salę Tradycji Senatu

W poniedziałek, 18 marca 2002 r. Marszałek Senatu Longin Pastusiak przebywał w Braniewie (województwo warmińsko-mazurskie), gdzie w miejscowej Szkole Podstawowej nr 3 im. Senatu Rzeczypospolitej Polskiej otworzył Izbę Tradycji Senatu.

W Sali Tradycji, która została urządzona przy wsparciu Kancelarii Senatu, eksponowane są m.in. fotografie, oryginalne i skopiowane dokumenty ukazujące ponad 500-letnią historię polskiego Senatu. Marszałek Senatu Pastusiak spotkał się z radą pedagogiczną szkoły, uczniami i rodzicami. Rozmawiano o roli szkoły we współczesnym świecie, integracji Polski z Unią Europejską i zadaniach nauczycieli w przygotowywaniu młodzieży do nowych wyzwań.

 

* * *

 

List marszałka Senatu RP do prezydenta Federacyjnej Republiki Nigerii Oluseguna Obasanjo

14 marca 2002 r. marszałek Senatu RP Longin Pastusiak wystosował list do prezydenta Federacyjnej Republiki Nigerii Oluseguna Obasanjo z prośbą o ułaskawienie skazanej na śmierć przez ukamienowanie obywatelki tego kraju Safiyi Yakubu Hussain. Oto pełna treść listu:

Zwracam się do Pana Prezydenta z prośbą o ułaskawienie skazanej na śmierć przez ukamienowanie Safiyi Yakubu Hussain.

Ta wyjątkowo surowa kara, wziąwszy pod uwagę zarzucany czyn, wyznaczona w październiku 2001 roku zgodnie z prawem szariatu, pozostaje w jawnej sprzeczności z prawami człowieka. W wielu krajach na świecie, w tym w Polsce, nie stosuje się kary śmierci nawet w przypadku drastycznych przestępstw, wychodząc z założenia, że życie ludzkie jest najwyższą wartością, której odbierać nie ma prawa inny człowiek.

Zaniepokojenie budzą również informacje o przebiegu samego procesu, podczas którego naruszono międzynarodowe standardy sądownicze, a oskarżona nie mogła w pełni skorzystać z przysługującego jej prawa do obrony.

Mając na uwadze powyższe względy, fakt, że oskarżona osierociłaby trójkę dzieci oraz że darowanie kary byłoby aktem niezwykłej szlachetności i sprawiedliwości, wyrażam nadzieję, że przychyli się Jego Ekscelencja do tej prośby i podejmie interwencję w celu ułaskawienia Safiyi.

Łączę wyrazy mego szacunku.

Longin Pastusiak

 

* * *

 

Wizyta dyrektora Centrum Studiów Strategicznych im. Georga Marshalla

13 marca 2002 r. wizytę w Senacie RP złożył Robert Kennedy - dyrektor Centrum Studiów Strategicznych im. Georga Marshalla. Gościa przyjął marszałek Longin Pastusiak.

W rozmowie marszałek przedstawił historię polskiego Senatu, omówił różnice w ordynacjach wyborczych do Sejmu i Senatu, zasady funkcjonowania obu izb, uprawnienia ustawodawcze, scharakteryzował także Senat V kadencji, podkreślając doświadczenie parlamentarne wielu senatorów, ich przygotowanie naukowe, zawodowe.

Robert Kennedy przedstawił założenia Centrum Studiów Strategicznych, którym kieruje. Jak stwierdził, ideą Centrum jest tworzenie nowego ładu i partnerstwa narodów. Centrum jest instytucją prowadzącą liczne szkolenia, także dla parlamentarzystów. Celem wizyty Roberta Kennedyego w naszym kraju jest zachęcenie Polski - znaczącego państwa w Europie Środkowej - do uczestnictwa w pracach studyjnych, realizacji programów regionalnych na rzecz bezpieczeństwa.

 

* * *

 

III Kongres Gmin Wiejskich

13 marca 2002 r. marszałek Senatu RP Longin Pastusiak uczestniczył w III Kongresie Gmin Wiejskich odbywającym się pod hasłem "Równość szans dla mieszkańców wsi w Polsce i Europie".

W swoim wystąpieniu marszałek podkreślił, że w Polsce - kraju, w którym ok. 40% społeczeństwa zamieszkuje obszary wiejskie - sprawy wsi są dla wszystkich bardzo ważne. Losy mieszkańców wsi wiążą się z ogólnym rozwojem społeczno-gospodarczym Polski, jak i z jej pozycją w Europie i na świecie.

"Rozwój wsi zależy jednak nie tylko od ogólnego poziomu rozwoju całego kraju, ale także od inwencji społeczności lokalnych, od ich współuczestniczenia w zarządzaniu swoją gminą, od szukania rozwiązań najwłaściwszych w skali lokalnej, od wyzwalania samodzielności i energii społecznej w zakresie zapewnienia właściwych warunków bytu współmieszkańcom" - stwierdził marszałek Longin Pastusiak.

"W ciągu ostatnich lat utrwaliła się pozycja samorządowa gminy, ale jednocześnie ujawniły się istotne problemy z zapewnieniem odpowiednich środków finansowych pozwalających gminie na wypełnianie ustawowych zadań, zwłaszcza w zakresie oświaty i kultury, opieki zdrowotnej, a także zagospodarowania przestrzeni i ochrony środowiska.

Wszystko to wiąże się z koniecznością usprawnienia pracy organów wykonawczych gminy. Mam na myśli wzmacnianie pozycji wójtów i burmistrzów" - powiedział marszałek.

"Wolą polityczną lewicy - zapewnił marszałek Longin Pastusiak - jest również dążenie do uchwalenia zmian ustawowych, mających na celu bezpośredni wybór wójtów, burmistrzów i prezydentów.

Myślę, że perspektywa kilku najbliższych lat rysuje się pomyślnie dla środowiska wiejskiego. Wejście do Unii Europejskiej w 2004 r. z pewnością otworzy dostęp do funduszy strukturalnych oraz funduszy przeznaczonych na obszary wiejskie i rolnictwo, które będzie można wykorzystać na polepszenie sytuacji gmin wiejskich.

Wymaga to jednak dobrego przygotowania się samorządów lokalnych do właściwego wykorzystania tych funduszy, co powinna ułatwić wzmożona aktywność w ramach funduszy przedakcesyjnych PHARE, ISPA, SAPARD. Niezbędna jest zatem bardziej efektywna współpraca między samorządami, agencjami rządowymi i rządem".

"Z uwagą zapoznałem się z projektami roboczymi dokumentów Zjazdu - stwierdził marszałek - i w odniesieniu do Waszych postulatów chcę zaznaczyć, że Parlament - w tym jego izba wyższa - w swej pracy ustawicznie podejmuje działania, mające na celu poprawę sytuacji finansowej gmin wiejskich.

Mam nadzieję, że działania Parlamentu, a zwłaszcza Senatu RP, w zakresie współpracy z samorządami gmin wiejskich, będą rozwijać się pomyślnie i przyniosą wymierne efekty".

 

* * *

 

Ambasador Republiki Kuby z wizytą u przewodniczącej Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej

13 marca 2002 r. ambasador Republiki Kuby Alberto Dennys Guzman Perez został przyjęty przez przewodniczącą Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej.

 

* * *

 

Wizyta przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego Republiki Słowenii

11 marca 2002 r. oficjalną wizytę w Senacie RP złożył przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Republiki Słowenii Borut Pahor wraz z delegacją. Gości przyjął marszałek Longin Pastusiak.

Witając słoweńska delegację, marszałek podkreślił, że Polskę i Słowenię łączy dobra współpraca polityczna, ekonomiczna i wspólny cel, jakim jest członkostwo w Unii Europejskiej. Marszałek zapewnił też, że Polska wspiera starania Słowenii o przynależność do NATO.

W czasie spotkania omówiono również kwestię propozycji Komisji Europejskiej dotyczącą pakietu finansowego i potrzebę wspólnego stanowiska negocjatorów państw kandydujących. Rozmówcy byli zgodni, że w rozszerzonej Unii nie może być państw lepszej i gorszej kategorii.

 

* * *

 

Minister spraw zagranicznych Federalnej Republiki Jugosławii w Senacie

11 marca 2002 r. oficjalną wizytę w Senacie RP złożył minister spraw zagranicznych Federalnej Republiki Jugosławii Goran Svilanović wraz z delegacją. Gości przyjął marszałek Longin Pastusiak.

W rozmowie marszałek stwierdził, że Polskę i Jugosławię powinny łączyć zarówno dobre stosunki polityczne, jak i wspólne interesy. Politycy, poprzez liczne kontakty, stwarzają atmosferę dobrej współpracy, niestety, obroty handlowe między naszymi państwami nadal są niezadowalające.

Marszałek Longin Pastusiak podkreślił też potrzebę ożywienia współpracy parlamentarnej między polskim Senatem i Wyższą Izbą jugosłowiańskiego parlamentu.

W czasie spotkania poruszono kwestię potrzeby istnienia parlamentów dwuizbowych. Ten problem omawiany jest nie tylko w Polsce, ale także w Jugosławii.

Minister Goran Svilanović wyraził nadzieję, że współpraca gospodarcza Polski i Jugosławii, która w ostatnich latach uległa ograniczeniu, zacznie się rozwijać. Rozmowy, jakie minister przeprowadził w Polsce podczas obecnej wizyty, świadczą o obustronnym zainteresowaniu zwiększeniem wymiany handlowej i rozwijaniu współpracy w takich dziedzinach, jak energetyka i rolnictwo.

Marszałka Longina Pastusiaka interesowała sytuacja wewnętrzna Jugosławii oraz jej uczestnictwo w organizacjach międzynarodowych. Minister Goran Svilanović przedstawił sytuację w Kosowie, a także stan negocjacji między Serbią i Czarnogórą. Omówił też starania Jugosławii o członkostwo w Radzie Europy oraz przynależność do ONZ i inicjatywy Środkowoeuropejskiej.

 

* * *

 

Ambasador Republiki Słowackiej z wizytą u marszałka Senatu

8 marca 2002 r. ambasador Republiki Słowackiej Magdalena Vasaryova została przyjęta przez wicemarszałek Senatu RP Jolantę Danielak.

 

* * *

 

Oświadczenie Marszałka Senatu Longina Pastusiaka

Warszawa, 7.03.2002 r.

W czasie mojej wizyty na Litwie premier rządu litewskiego Algirdas Brazauskas wystąpił z propozycją uelastycznienia polityki Litwy i Polski wobec Białorusi w taki sposób, aby zwiększyć skuteczność oddziaływania obu państw na sytuację na Białorusi. Osobiście uważam, że konieczne jest kontynuowanie międzynarodowego współdziałania tak, aby przyczyniło się to do wzrostu demokracji i respektowania praw człowieka na Białorusi.

W moich rozmowach z premierem Litwy wskazywałem na potrzebę zwiększenia aktywności na Białorusi polskich i litewskich organizacji pozarządowych. Polska ma m.in. szczególny obowiązek sprawowania opieki nad kilkusettysięczną społecznością polską na Białorusi.

/-/ Longin Pastusiak

 

* * *

 

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego z wizytą u marszałka Senatu

4 marca 2002 r. oficjalną wizytę w Senacie RP złożył przewodniczący Parlamentu Europejskiego Pat Cox. Gościa przyjął wicemarszałek Ryszard Jarzembowski. W spotkaniu uczestniczył senator Bernard Drzęźla - delegat do Parlamentarnej Komisji Wspólnej RP i UE.

Wicemarszałek podkreślił, że w Polsce są dobrze znane założenia polityki przewodniczącego PE i cele jego prezydencji. Zarówno polski rząd, jak i większość parlamentu utożsamiają się z tymi dążeniami, ponieważ ich realizacja oznacza, że Polska stanie się wkrótce członkiem Unii Europejskiej. W naszym kraju są wprawdzie przeciwnicy integracji, niektórzy bardzo hałaśliwi, ale jak wykazują badania opinii publicznej liczba zwolenników przystąpienia Polski do UE, utrzymuje się w przewadze.

Wicemarszałek Ryszard Jarzembowski zapewnił, że polski Senat przyczyni się do osiągnięcia tego strategicznego dla naszego kraju celu, podobnie jak aktywnie uczestniczył w staraniach o polskie członkostwo w NATO.

Pat Cox przypomniał, że jego obecna wizyta w Polsce jest pierwszą podróżą zagraniczną po objęciu funkcji przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Jak stwierdził, chce w ten sposób zasygnalizować, że dla PE ogromne znaczenie ma poszerzenie UE, a członkostwo Polski jest szczególnie ważne.

Przewodniczący poinformował o dwóch debatach na temat poszerzenia UE, jakie Europejski Parlament przeprowadzi w tym roku. Podkreślił też, iż dąży do włączenia do tych debat, na prawach obserwatorów parlamentarzystów krajów kandydujących.

Zapytany przez wicemarszałka Ryszarda Jarzembowskiego o współpracę PE z Komisja Europejską, przewodniczący Pat Cox stwierdził, iż układa się ona dobrze oraz że opinia Komisji w sprawie państw kandydujących do UE będzie miała dla Parlamentu istotne znaczenie.

W czasie spotkania poruszono też kwestię przedstawionego przez KE pakietu finansowego, który wywołał w Polsce wiele kontrowersji. Pat Cox zwrócił uwagę, że również wśród państw członkowskich ten pakiet nie został przyjęty z entuzjazmem, i to z przeciwnych powodów niż w Polsce. Przewodniczący PE podkreślił ponadto, że w założeniach KE na lata 2004-2006 Polska znajdzie się w sytuacji wręcz uprzywilejowanej. Zdaniem przewodniczącego, w dyskusjach na temat oczekiwanych dopłat do polskiego rolnictwa warto pamiętać i o tym, że Polska dotychczas nie wykorzystała ani złotówki z przyznanych jej przez Unię funduszy na rozwój terenów wiejskich.

Dalsza część archiwum