Ireneusz Andrzej Zarzycki

Senator z byłego województwa krośnieńskiego

kandydat Komitetu Wyborczego
Akcja Wyborcza Solidarność

Senator III kadencji Senatu RP


Urodził się w 1950 roku w Sanoku.

Ukończył liceum ogólnokształcące w Sanoku. Odbył też kurs dla członków rad nadzorczych i zdał egzamin w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych.

W latach 1971-90 pracował na różnych stanowiskach w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Sanoku i w Spółdzielni Kółek Rolniczych w Komańczy.

Gdy powstał Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność", rozpoczął działalność społeczno-polityczną. Działał w komisjach zakładowych przedsiębiorstw, w których pracował. Od 1990 jest etatowym działaczem NSZZ "Solidarność", obecnie - przewodniczącym Zarządu Regionu Podkarpacie NSZZ "Solidarność" w Krośnie, członkiem Komisji Krajowej i przewodniczącym Akcji Wyborczej Solidarność w województwie krośnieńskim.

Jest honorowym członkiem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Krośnie. Współpracuje ze Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej.

W Senacie III kadencji pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Klubu Senackiego NSZZ "Solidarność". Pracował w Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia, Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich, a także w Parlamentarnym Zespole do spraw Rodziny.

Bezpartyjny.

Żonaty.


e-mail solidkro@ks.onet.pl

Przewodniczący Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich [o komisji]

Członek: Komisji Gospodarki Narodowej [o komisji]
Komisji Obrony Narodowej
[o komisji]


Członek
Klubu Senatorskiego Akcji Wyborczej Solidarność [o klubie/kole]