Marcin Tyrna

Senator z byłego województwa bielskiego

kandydat Komitetu Wyborczego
Akcja Wyborcza Solidarność

Senator III kadencji Senatu RP

Wicemarszałek Senatu RP IV kadencji (pełni funkcję od 3 października 2000 r.)


Urodził się w 1945 roku w Bielsku-Białej.

Po ukończeniu szkoły podstawowej uczył się w zasadniczej szkole przyzakładowej w Bielskiej Fabryce Maszyn Włókienniczych "Befama", którą ukończył ze specjalnością frezera. W tym zawodzie pracował tam z dyplomem mistrzowskim.

Od sierpnia 1980 jest członkiem NSZZ "Solidarność". Od 1980 przewodniczył Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w Bielskiej Fabryce Maszyn Włókienniczych "Befama", zasiadał też w Prezydium Zarządu Regionu "Podbeskidzie". Po wprowadzeniu stanu wojennego został internowany. W latach 1984-88 pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego rady pracowniczej "Befamy", był też działaczem ogólnokrajowego ruchu samorządów pracowniczych. W 1989 ponownie został wybrany na przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w "Befamie". Od 1990 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego "Solidarności" Regionu Podbeskidzie, a od 1992 jest jego przewodniczącym. Od trzech kadencji zasiada w Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność".

Przeszedł szkolenia związkowe z zakresu prawa pracy i funkcjonowania gospodarki rynkowej, organizowane przez amerykańską centralę związkową ALF-CIO, a także francuską CFDT. Był współorganizatorem programu "Tempus" prowadzonego przez EWG. Program był poświęcony relacjom: związki zawodowe, pracodawcy oraz wyższe uczelnie. W latach 1991-92 pełnił funkcję przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w dawnym województwie bielskim.

W Senacie III kadencji pracował w komisjach: Polityki Społecznej i Zdrowia oraz Spraw Emigracji i Polaków za Granicą. Od 1996 był przewodniczącym Klubu Senackiego NSZZ "Solidarność".

Jest współzałożycielem Ruchu Społecznego Akcja Wyborcza Solidarność.

Żonaty, ma troje dzieci.


Członek: Komisji Zdrowia, Kultury Fizycznej i Sportu [o komisji]

Komisji Rodziny i Polityki Społecznej [o komisji]

Komisji Spraw Emigracji i Polaków za Granicą [o komisji]

Przewodniczący Klubu Senatorskiego Akcji Wyborczej Solidarność [o klubie/kole]