Adam Struzik

Senator z byłego województwa płockiego

Kandydat Naczelnego Komitetu Wykonawczego
Polskiego Stronnictwa Ludowego

Senator II i III kadencji Senatu RP
Marszałek Senatu RP III kaden
cji


Urodził się w 1957 roku w Kutnie.

Ukończył Liceum im. J.H. Dąbrowskiego w Kutnie i studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Łodzi. Jest specjalistą z zakresu chorób wewnętrznych.

W wyniku konkursu w 1990 został dyrektorem naczelnym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku. W 1997 ponownie wygrał konkurs i powołano go na to stanowisko do 2003. Zrezygnował z tej funkcji w 1997 po ponownym wyborze na senatora RP.

Od 1990 do 1998 był radnym miasta i gminy Gąbin. W latach 1994-98 przewodniczył Prezydium Krajowego Sejmiku Samorządu Terytorialnego. Jest radnym województwa mazowieckiego, przewodniczącym Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej.

Od 1999 pełni funkcję przewodniczącego Rady Mazowieckiej Regionalnej Kasy Chorych, a od 2000 - Rady Krajowego Związku Kas Chorych.

Jest współzałożycielem Fundacji Pomocy Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Płocku. Należy do Towarzystwa Naukowego Płockiego i Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego.

W Senacie II kadencji był przewodniczącym Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia, w III kadencji pracował w komisjach: Polityki Społecznej i Zdrowia oraz Spraw Emigracji i Polaków za Granicą.

Jest członkiem władz naczelnych Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Żonaty, ma dwoje dzieci.


Zastępca przewodniczącego Komisji Zdrowia, Kultury Fizycznej i Sportu [o komisji]

Członek Koła Senatorów Ludowych i Niezależnych [o klubie/kole]