Henryk Stokłosa

Senator z byłego województwa pilskiego

Kandydat Komitetu Wyborczego
Henryka Stokłosy

Senator I, II, III kadencji Senatu RP


Urodził się w 1949 roku w Lipinach k. Margonina. Ojciec, rolnik, brał udział w kampanii wrześniowej jako żołnierz pułku Strzelców Podhalańskich.

W 1968 ukończył technikum samochodowe w Trzciance i rozpoczął pracę w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Margoninie. W 1980 ukończył studia w Akademii Rolniczej w Poznaniu i uzyskał tytuł inżyniera rolnictwa, a następnie magistra inżyniera zootechniki.

W 1971 podjął pracę w Powiatowym Ośrodku Sportu, Turystyki i Wypoczynku, do 1975 sprawował funkcję jego dyrektora. Od 1976 do 1980 był dyrektorem Przedsiębiorstwa Turystycznego "Noteć". Potem rozpoczął działalność rzemieślniczą, organizując własny Zakład Rolniczo-Przemysłowy "Farmutil H.S.".

Jest radnym Gminnej Rady w Kaczorach i delegatem na sejmik województwa pilskiego.

Pełni funkcję prezesa Aeroklubu Ziemi Pilskiej i prezesa Pilskiego Bractwa Kurkowego.

W Senacie I kadencji był członkiem Komisji Rolnictwa i Komisji Gospodarki Narodowej, II kadencji - w Komisji Ochrony Środowiska oraz Komisji Rolnictwa, w Senacie III kadencji zaś pracował w Komisji Obrony Narodowej.

 

Bezpartyjny.

Żonaty, ma dwóch synów.


Strona internetowa: www.stoklosa.pl

Członek Komisji Obrony Narodowej [o komisji]

Członek Koła Senatorów Ludowych i Niezależnych [o klubie/kole]