Jadwiga Stokarska

Senator z byłego województwa ostrołęckiego

Kandydatka Komitetu Wyborczego
Jadwigi Stokarskiej

Senator III kadencji Senatu RP


Urodziła się w 1948 roku w Lubiejewie Nowym k. Ostrowi Mazowieckiej w rodzinie robotniczo-chłopskiej.

Ukończyła szkołę podstawową i technikum ogrodnicze w Lubiejewie. W latach 1971-76 studiowała zaocznie na Wydziale Ogrodniczym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Po ukończeniu technikum odbyła staż pracy w Sadowniczym Zakładzie Doświadczalnym w Sinołęce. Potem kolejno pracowała jako agronom i kierownik służby rolnej w Broku, instruktor Spółdzielni Ogrodniczej w Wyszkowie, nauczyciel przedmiotów ogrodniczych w Zespole Szkół Rolniczych w Lubiejewie, kierownik terenów zieleni w Wyszkowskiej Fabryce Mebli. Po otrzymaniu dyplomu inżyniera ogrodnika prowadziła wraz z mężem 8-hektarowe gospodarstwo rolne. Gdy rozpoczął się kryzys w rolnictwie, podjęła dodatkową pracę w filii hurtowni gospodarczej "Test" w Wyszkowie.

Należy do Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. Jest członkinią Społecznego Komitetu Obrony Stoczni Gdańskiej i Przemysłu Okrętowego.

Zasiada w Zarządzie Wojewódzkim NSZZ "Solidarność" Rolników Indywidualnych, jest też delegatką na Zjazd Krajowy. W wyborach związek udzielił jej poparcia.

W Senacie III kadencji pracowała w komisjach: Rolnictwa, Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Spraw Emigracji i Polaków za Granicą.

Bezpartyjna.

Mężatka, ma dwoje dzieci.


Członkini: Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi [o komisji]

Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej [o komisji]

Niezrzeszona.