Zbigniew Romaszewski
Zmarł 13.02.2014 r.

Senator z byłego województwa warszawskiego

Kandydat Zarządu Głównego
Ruchu Odbudowy Polski

Senator I, II i III kadencji Senatu RP


Urodził się w 1940 roku w Warszawie. Po upadku Powstania Warszawskiego został wywieziony do obozu w Turyngii. Ojca zamordowano w 1944 w obozie koncentracyjnym.

W 1964 ukończył studia na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. W październiku 1980 obronił doktorat w Instytucie Fizyki PAN, gdzie pracował od ukończenia studiów do represyjnego zwolnienia w 1983. Po wyjściu z więzienia pracował w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego jako redaktor "Acta Physica Polonica".

W 1976 uczestniczył w akcji pomocy robotnikom Radomia. Od 1977 był członkiem KSS KOR, wraz z żoną Zofią prowadził biuro interwencyjne niosące ofiarom bezprawia pomoc prawną i materialną. Na przełomie 1979 i 1980 organizował Komisję Helsińską, nadzorującą wprowadzanie w życie postanowień KBWE. Pod jego redakcją komisja opublikowała Raport Madrycki, omawiający stan przestrzegania praw człowieka w PRL. Kierował Komisją Interwencji i Praworządności NSZZ "Solidarność", został wybrany do Prezydium NSZZ "Solidarność" Zarządu Regionu Mazowsze, a następnie do Komisji Krajowej. Współorganizował podziemne Radio "Solidarność". Więziony od 1982 do 1984, był sądzony w procesach twórców Radia "Solidarność" i KSS KOR.

Organizował I Międzynarodową Konferencję Praw Człowieka w Krakowie (1988) i II - w Leningradzie (1990).

W Senacie I i II kadencji przewodniczył Komisji Praw Człowieka i Praworządności, a w III kadencji w niej pracował. W I kadencji był też członkiem Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich oraz Komisji Obrony Narodowej.

W II kadencji pracował w Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich, Komisji Nadzwyczajnej do spraw Górnictwa oraz Komisji Nadzwyczajnej do spraw Integracji Europejskiej. W Senacie III kadencji był również członkiem Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Nadzwyczajnej do spraw inicjatywy ustawodawczej w sprawie zmiany przepisów o obywatelstwie polskim.

Należy do Ruchu Odbudowy Polski.

Żonaty, ma córkę.


Przewodniczący Komisji Praw Człowieka i Praworządności [o komisji]
Członek: Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich [o komisji]
Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej
[o komisji]

Członek Koła Parlamentarnego Ruchu Odbudowy Polski [o klubie/kole]