Zbyszko Piwoński

Senator z byłego województwa zielonogórskiego

Kandydat Krajowego Komitetu Wyborczego
Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Senator III kadencji Senatu RP


Urodził się w 1929 roku w miejscowości Stawiski.

W systemie zaocznym zdobył wykształcenie średnie i odbył studia matematyczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu.

W wieku 12 lat zaczął pracować jako robotnik w mleczarni w Ciechanowie. Od 18. roku życia uczył w szkole, najpierw w jednoklasowej w Marszowie, a następnie w innych szkołach podstawowych powiatu Żary. W 1951 powierzono mu obowiązki zastępcy dyrektora liceum ogólnokształcącego w Żaganiu, a w 1954 - dyrektora liceum ogólnokształcącego w Głogowie. W 1969 został powołany na stanowisko kuratora okręgu szkolnego w Zielonej Górze. W 1982 przeszedł do pracy w administracji państwowej. Początkowo pełnił urząd wicewojewody, a następnie wojewody zielonogórskiego. W 1990 odszedł na emeryturę.

Przewodniczy Radzie Przyjaciół Harcerstwa Lubuskiej Chorągwi ZHP i Stowarzyszeniu Przyjaciół Filharmonii. Należy do Towarzystwa Walki z Kalectwem. Jest członkiem Rady do spraw Niepełnosprawnych w Zielonej Górze.

W Senacie III kadencji był wiceprzewodniczącym Komisji Nauki i Edukacji Narodowej, pracował też w Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Nadzwyczajnej do spraw inicjatywy ustawodawczej w sprawie zmiany przepisów o obywatelstwie polskim.

Jest członkiem założycielem Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

Wdowiec, ma syna.


Członek: Komisji Nauki i Edukacji Narodowej [o komisji]

Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich[o komisji]

Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej [o komisji]

Członek Klubu Parlamentarnego Sojuszu Lewicy Demokratycznej [o klubie/kole]