Andrzej Ostoja-Owsiany

zmarł 9.04.2008 r.
Senator z byłego województwa łódzkiego

Kandydat Komitetu Wyborczego
Akcja Wyborcza Solidarność

Poseł na Sejm RP II kadencji


Urodził się w 1931 roku w Warszawie.

Ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Łódzkiego.

W latach 1964-97 pracował jako radca prawny.

Od 1956 działał w opozycji niepodległościowej: był współzałożycielem Ruchu Młodych Demokratów, w 1960 współzałożycielem Ruchu Wolnych Demokratów, w latach 1976-79 - działaczem Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. W latach 1979-81 redagował niezależny kwartalnik społeczno-polityczny "Aspekt". W okresie 1980-81 był członkiem pierwszej grupy ekspertów NSZZ "Solidarność" Ziemi Łódzkiej. W 1981 założył w Łodzi Komitet Pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego, od 1985 był jego przewodniczącym, pełnił funkcję prezesa honorowego.

W latach 1990-94 był radnym, przewodniczącym Rady Miejskiej w Łodzi.

W 1992 został Łodzianinem Roku w dziedzinie polityki.

Był wieloletnim członkiem Związku Literatów Polskich, a od 1989 - Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Wydał 8 książek, m.in. "Rok 1920" (1979, drugi obieg), "Drogi do niepodległości" (1988, drugi obieg). Był też autorem licznych artykułów publicystycznych w niezależnych pismach "Droga" i "Aspekt".

Należał do Związku Żołnierzy Podziemnych Sił Zbrojnych i Związku Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego "Lasy".

Od 1980 do 1997 działał w Konfederacji Polski Niepodległej, ostatnio był dziekanem Rady Politycznej KPN.

Bezpartyjny.

Był żonaty, miał syna.


Zastępca przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej [o komisji]
Członek Komisji Ustawodawczej
[o komisji]

Członek Klubu Senatorskiego Akcji Wyborczej Solidarność [o klubie/kole]