Janusz Władysław Okrzesik

Senator z byłego województwa bielskiego

Kandydat Zarządu Unii Wolności

Poseł na Sejm RP X kadencji
Senator III kadencji Senatu RP


Urodził się w 1964 roku w Bielsku-Białej w rodzinie robotniczej.

Ukończył szkołę średnią w Bielsku-Białej. Był laureatem młodzieżowego turnieju wiedzy filozoficznej oraz olimpiad - polonistycznej i historycznej. Od 1983 studiował nauki polityczne i dziennikarstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 1987-89 studiował na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W 1995 podjął studia uzupełniające na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, ukończone w 1997.

W latach 1983-89 był działaczem podziemia solidarnościowego i niezależnym wydawcą. W 1986-88 uczestniczył w ruchu "Wolność i Pokój". W latach 1989-91 był redaktorem "Gazety Prowincjonalnej" w Bielsku-Białej. Do czasu wyborów w 1993 kierował działem reklamy i wydawnictw spółki "Urbis" w Bielsku-Białej. Publikował m.in. w "Tygodniku Powszechnym" i "Wprost".

Od 1994 jest radnym Rady Miejskiej w Bielsku-Białej.

Uczestniczy w ruchach ekologicznych. Jest członkiem Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej, Bielskiego Towarzystwa Muzycznego, Klubu Inteligencji Katolickiej.

W Sejmie RP X kadencji pracował w Komisji Ochrony Środowiska i Komisji Obrony Narodowej, przewodniczył Podkomisji do spraw Kontroli Służb Specjalnych. W Senacie III kadencji pracował w Komisji Ochrony Środowiska oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Jest zastępcą członka delegacji polskiej do Zgromadzenia Unii Zachodnioeuropejskiej.

Jest członkiem Rady Krajowej Unii Wolności i przewodniczącym Forum Ekologicznego tej partii. Pełni funkcję wiceprzewodniczącego Zarządu Regionu UW w województwie śląskim.

Żonaty, ma dwóch synów.


Strona internetowa: www.okrzesik.pl

Zastępca przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska [o komisji]
Członek Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
[o komisji]

Członek Klubu Demokratycznego Senatu [o klubie/kole]