Ireneusz Michaś

Senator z byłego województwa ciechanowskiego

Kandydat Krajowego Komitetu Wyborczego
Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Senator III kadencji Senatu RP


Urodził się w 1938 roku w Pabianicach w rodzinie o tradycjach patriotycznych.

W 1959 ukończył technikum weterynaryjne w Bydgoszczy, a w 1965 - studia na Wydziale Weterynaryjnym Wyższej Szkoły Rolniczej w Lublinie. W 1977 uzyskał doktorat w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego - Akademii Rolniczej w Warszawie.

Jako lekarz weterynarii 15 lat pracował na stanowiskach kierowniczych w terenowych lecznicach weterynaryjnych w Tykocinie, Juchnowcu i Choroszczy [woj. białostockie]. W latach 1980-90 kierował służbą weterynaryjną województwa ciechanowskiego jako wojewódzki lekarz weterynarii. Od był 1991 zatrudniony na stanowisku kierownika oddziału rejonowego Wojewódzkiego Zakładu Weterynaryjnego w Ciechanowie, w 1997 został zawodowym senatorem.

Od 1967 był radnym Gminnej Rady Narodowej w Juchnowcu Dolnym, radnym Miejsko-Gminnej Rady Narodowej w Choroszczy oraz radnym Powiatowej Rady Narodowej w Białymstoku, wiceprzewodniczącym komisji rolnictwa. Od 1990 był radnym Ciechanowa, przewodniczącym Klubu Radnych Lewicy województwa ciechanowskiego.

Ma w swoim dorobku kilkadziesiąt publikacji dotyczących weterynarii i ochrony środowiska. Jest redaktorem naczelnym miesięcznika "Cześć".

Jest prezesem Klubu Lewicy "Dziś i Jutro" w Ciechanowie, prezesem Naczelnej Rady Łowieckiej w Warszawie i Okręgowej Rady Łowieckiej w Ciechanowie, członkiem Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

Został odznaczony złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej oraz wieloma innymi odznaczeniami.

W Senacie III kadencji był zastępcą przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska, pracował w komisjach: Praw Człowieka i Praworządności oraz Regulaminowej i Spraw Senatorskich.

Należał do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Obecnie jest przewodniczącym Rady Powiatowej Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Ciechanowie, członkiem Zarządu Rady Mazowieckiej SLD i Rady Krajowej SLD.

Ma dwóch synów.


Członek: Komisji Obrony Narodowej [o komisji]
Komisji Ochrony Środowiska [o komisji]

Członek Klubu Parlamentarnego Sojuszu Lewicy Demokratycznej [o klubie/kole]