Andrzej Tadeusz Mazurkiewicz

Zmarł 21.03.2008 r.

Senator z byłego województwa przemyskiego

Kandydat Komitetu Wyborczego
Akcja Wyborcza Solidarność

Poseł na Sejm RP I kadencji

 


Urodził się w 1963 roku w Jarosławiu.

Ukończył studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, uzyskał tytuł magistra prawa.

Od 1981 działał w Konfederacji Polski Niepodległej. W latach 1982-89 wielokrotnie go aresztowano i represjonowano za działalność w strukturach opozycji.

Od 1994 był radnym Jarosławia, a w latach 1994-97 - wiceburmistrzem tego miasta.

Był prezesem Stowarzyszenia na rzecz Utworzenia Wyższych Uczelni w Jarosławiu, członkiem Stowarzyszenia "Sztuczna Nerka", członkiem honorowym Związku Sybiraków. Należał do Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Był autorem ponad 200 publikacji w prasie krajowej i zagranicznej, a także współautorem kilku książek o tematyce gospodarczej i politycznej. Napisał kilka książek historycznych i powieści.

Należał do Konfederacji Polski Niepodległej, był członkiem jej Rady Politycznej.

Był żonaty, miał dwoje dzieci.


Zastępca przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej [o komisji]

Członek Komisji Kultury i Środków Przekazu [o komisji]

Członek Klubu Senatorskiego Akcji Wyborczej Solidarność [o klubie/kole]