Stanisław Józef Majdański

Senator z byłego województwa zamojskiego

Kandydat Komitetu Wyborczego
Akcja Wyborcza Solidarność

Poseł na Sejm RP X kadencji


Urodził się w 1949 roku w Typinie w rodzinie chłopskiej.

Ukończył liceum ogólnokształcące w Tomaszowie Lubelskim, Państwową Szkołę Techniczną Budowy Maszyn i Urządzeń Okrętowych w Gdańsku, a także studia na Politechnice Lubelskiej.

Podtrzymując tradycje rodzinne, prowadzi 10-hektarowe gospodarstwo rolne i młyn gospodarczy.

W 1970 rozpoczął działalność opozycyjną. W 1980 zakładał NSZZ "Solidarność" Rolników Indywidualnych. W tym czasie pełnił funkcję przewodniczącego Zarządu Gminnego tego związku w Tomaszowie. W stanie wojennym zorganizował duszpasterstwo rolników, aktywnie działał w strukturach konspiracyjnych. Został aresztowany za wydawanie opozycyjnego biuletynu "Roztocze". Po amnestii, w 1984, organizował pomoc dla osób represjonowanych.

W 1994 powołał Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Ziemi Tomaszowskiej. W tym samym roku został radnym Rady Miejskiej w Tomaszowie i przystąpił do realizacji swej idei zorganizowania placówki studiów wyższych. Wydział Zamiejscowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Tomaszowie Lubelskim daje dziś szansę studiowania młodzieży zarówno z kraju, jak i z zagranicy.

Jako przewodniczący Rady Miejskiej w Tomaszowie Lubelskim wspierał budowę Pomnika Stacji Dializ im. ks. Jerzego Popiełuszki. Jest delegatem do Sejmiku Samorządowego Województwa Lubelskiego.

Zasiada w Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Młynarzy Rzeczypospolitej Polskiej. Jest członkiem Obywatelskiego Stowarzyszenia Uwłaszczeniowego.

Należy do NSZZ "Solidarność" Rolników Indywidualnych, jest sekretarzem Zarządu Gminnego w Tomaszowie Lubelskim. W 1988 został przewodniczącym działającego w konspiracji NSZZ RI "Solidarność" województwa zamojskiego i z ramienia tego związku - posłem na Sejm RP X kadencji. Pracował w sejmowej Komisji Rolnictwa oraz w Komisji Handlu i Usług. Wystąpił z Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego, zawiedziony brakiem skutecznej polityki rolnej OKP.

W 1989 włączył się do działań reaktywujących mikołajczykowskie Polskie Stronnictwo Ludowe. Na Kongresie Jedności Ruchu Ludowego w 1990 został wybrany na członka władz naczelnych PSL. Pełnił też funkcję prezesa Zarządu Wojewódzkiego PSL w Zamościu. Po kongresie PSL w 1991, wobec odradzających się we władzach PSL tendencji do integracji z lewicą i działań sprzecznych z interesem wsi polskiej, wycofał się z działalności politycznej w tym ugrupowaniu.

Należy do Ruchu Społecznego Akcja Wyborcza Solidarność.

Żonaty, ma troje dzieci.


Strona internetowa: www.tomaszow.lub.com.pl/smajdanski

Członek: Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi [o komisji]
Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej [o komisji]

Członek Klubu Senatorskiego Akcji Wyborczej Solidarność [o klubie/kole]