Tadeusz Stefan Lewandowski

Senator z byłego województwa jeleniogórskiego

Kandydat Komitetu Wyborczego
Akcja Wyborcza Solidarność

Poseł na Sejm RP I kadencji


Urodził się w 1944 roku w Płuchowie.

Ukończył technikum mechaniczne oraz studium metrologii i systemów jakości.

Pracę zawodową rozpoczął w Fabryce Maszyn Papierniczych w Cieplicach. W 1982 został internowany, a w 1985 zwolniony z pracy za działalność polityczną. Od 1986 pracował w TELKOM-SIMET w Jeleniej Górze na stanowisku kierownika działu produkcyjnego.

W 1989 wybrano go na przewodniczącego Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" w Jeleniej Górze.

W 1994 został radnym Rady Miasta Jelenia Góra i wiceprezydentem tego miasta.

Jest członkiem NSZZ "Solidarność".

Bezpartyjny.

Żonaty, ma dwoje dzieci.


Członek: Komisji Gospodarki Narodowej [o komisji]
Komisji Obrony Narodowej
[o komisji]
Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich [o komisji]

Członek Klubu Senatorskiego Akcji Wyborczej Solidarność [o klubie/kole]