Zbigniew Kulak

Senator z byłego województwa leszczyńskiego

Kandydat Krajowego Komitetu Wyborczego
Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Senator III kadencji Senatu RP


Urodził się w 1953 roku w Poznaniu w rodzinie inteligenckiej.

W 1978 ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Poznaniu.

Po ukończeniu studiów pracował w Klinice Chirurgii Gastroenterologicznej, gdzie uzyskał specjalizację I stopnia z chirurgii ogólnej. W 1982 podjął pracę w Zespole Opieki Zdrowotnej w Gostyniu. W 1986 zdobył specjalizację II stopnia, a w 1992 obronił pracę doktorską. Kontynuuje specjalizację z gastroenterologii. Od 1996 do 1997, kiedy to na mocy rozszerzonej przez Prezydium Senatu interpretacji pojęcia administracji rządowej złożył rezygnację, był dyrektorem Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rawiczu.

Ma na swoim koncie kilkanaście publikacji naukowych.

Należy do Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Towarzystwa Chirurgów Polskich, Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego, Towarzystwa Polsko-Irlandzkiego i Fundacji Ochrony Polsko-Niemieckiego Dziedzictwa Kulturowego. Posiada uprawnienia instruktora fotografii, eksponował swoje prace w kraju i za granicą.

W 1995 w Londynie został wybrany do Zarządu Grupy Europejskiej Międzynarodowej Organizacji Parlamentarzystów Lekarzy. W latach 1993-97 był przewodniczącym Polsko-Irlandzkiej Grupy Międzyparlamentarnej.

Jako senator III kadencji pracował w komisjach: Polityki Społecznej i Zdrowia, Spraw Emigracji i Polaków za Granicą oraz Spraw Zagranicznych i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych.

Jest przewodniczącym Rady Powiatowej Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Gostyniu oraz Klubu Radnych SLD Rady Powiatu Gostyńskiego.

Żonaty, ma troje dzieci.


e-mail: biuro@senator-kulak.com.pl

Strona internetowa: http://www.senator-kulak.com.pl

Członek: Parlamentarnej Komisji Wspólnej Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej [o komisji]
Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej
[o komisji]
Komisji Zdrowia, Kultury Fizycznej i Sportu
[o komisji]

Członek Klubu Parlamentarnego Sojuszu Lewicy Demokratycznej [o klubie/kole]