Józef Kazimierz Kuczyński

Zmarł 17.06.2005 roku

Senator z byłego województwa elbląskiego

Kandydat Krajowego Komitetu Wyborczego
Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Senator II i III kadencji Senatu RP


Urodził się w 1931 roku w Ostrowi Mazowieckiej w rodzinie rzemieślniczej. Od 1936 mieszkał z rodziną w Długosiodle, w Puszczy Białej.

W 1953 ukończył studia weterynaryjne w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Po studiach podjął pracę w Inspekcji Higieny i Jakości Mleka i Mięsa w Gdańsku. Następnie, w latach 1955-62, kierował lecznicą dla zwierząt w Starym Polu [pow. Malbork]. Do 1975 był równocześnie kierownikiem lecznicy i powiatowym lekarzem weterynarii w Elblągu. Od 1975 pełnił funkcję kierownika oddziału wojewódzkiego Zakładu Weterynarii w Elblągu, a od 1979 - dyrektora naczelnego Zakładów Mięsnych w Elblągu, które w tym okresie należały do najlepszych w kraju. W 1990 przeszedł na wcześniejszą emeryturę.

Był prezesem elbląskiego oddziału i członkiem Rady Krajowej Stowarzyszenia "Wspólnota Polska".

W II kadencji Senatu był członkiem komisji: Rolnictwa oraz Spraw Emigracji i Polaków za Granicą, a także Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia sprawozdania Państwowej Komisji Wyborczej z wyborów do Senatu. W III kadencji pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Spraw Emigracji i Polaków za Granicą, pracował też w Komisji Nadzwyczajnej do spraw inicjatywy ustawodawczej w sprawie zmiany przepisów o obywatelstwie polskim.

W latach 1968-89 był członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Należał do Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej, zasiadał w Radzie Krajowej i Radzie Wojewódzkiej tej partii.

Był żonaty, miał córkę.


Członek: Komisji Obrony Narodowej [o komisji]
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
[o komisji]
Komisji Spraw Emigracji i Polaków za Granicą
[o komisji]

Członek Klubu Parlamentarnego Sojuszu Lewicy Demokratycznej [o klubie/kole]